is toegevoegd aan uw favorieten.

Boekerij van wijlen Mr. J. C. de Koning, met andere aanwinsten op het gebied der staats- en rechtswetenschappen en der nieuwe letteren

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maleiit, Een kinderdorp. (Orphan homes of Schotland.) 's Gravenhage 1890. 8°.

Merlill, Répertoire imiversel et raisonné de jurisprudence. 3° éd. 13 tom. Additions. 3 tom. Paris 1807—09, 21. 4".

Mier (de) — Navigation du Rhin. Note de — et réponse de Verstolk de Soelex. Bruxelles 1826. 8°.

Millard (Jous). l)e suikerbelasting eu de internationale conventie, 'a Gravenhage 1875. 8°.

Misleiding' — De — der natie door de liberale factie, bewezen in de Rembangsche kwestie, 's Gravenhage 1801. 8°.

tloliliari (G. de), Le mouvement socialisto et les réunions publiques avaut la révolution du 4 Sept. 1870 Suivi de La pacification des rapports du capital et du travail. Paris 1872. 8°.

Mol the — Graf — als Redner. Vollstiindige Sammlung der parlamentarischen Reden Moltkes. Chronol. geordnet, mit Einl. und Erl. von Gust. Karpeles. Berlin usw. o. J. 8°.

Deutsche Ilaus- und Haudbibliothek, 28'2.

Morra (C. F. Rechj.ien), Losse aantoekeningen over sommige artikelen van de wet van 5 Oct. 1841 Stbl. 40, houdende instructie voor de Algenieeno Rekenkamer, enz. 's Gravenhage 1895. 8°.

Moureau (Jul.), Le salaire et des assoeiations coopératives. Ltude écoiiomique, suivie d'tuie deseription du familistèro de Guise (Aisne) par Trro Paoliardini. Trad. de 1'angl. Paris 186G. 8°.

MlirO) De grenzen van kiesbevoegdheid beschouwd in verband met het wetsontwerp tot regeling van de uitoefening vaii het kiesrecht voor de 2° Kamer der Stat.-Gen. en de Prov. Staten. Utrecht 1892. 8°.

\liyens (A.), Welk is een rechtvaardig den arbeider toekomeud loon? Leiden 1895. 8°.

Ollivier (E.W.), Le 19 Janvier. Compte rendu aux électeurs do la 3° circonscription de la Seiiie. 12° éd. Paris etc. 1869. 8°.

Olslinnsen (Just.), Grundriss zu rechtswissenschaftlichen \ orlesungen an der Kgl. Forstakademie zu Eberswalde. 3 Hefte. Berlin 1889—91. 8°.

I. Gericlitsverfassung und Prozess. II. Civilrecht. III. Strafrecht.

Olickeil (Aua.), Geschichte der Nationalökonomie. ... Te. Mit Taf. Leipzig 1902— . 8°.

Hand- und Lehrbuch der Slaatswiss., I, 2.

Olieken (Aug.), Untersuchung ueber den Begriff der Statistik. Leipzig 1870. 8°.

Oppenheini (J ). Het Nederlandsch gemeenterecht. 2" dr. ... dln. Groningen 1902—- . 8°.

Op/oonier (C. W.), Politische bijdragen. I—III. Leyden enz. 1848, 49. 8 .

I. Volkswil en vrije verkiezingen. II. Het regt der geschiedenis in het vraagstuk der vrije verkiezingen, lil. De souvereiniteit des volks.