is toegevoegd aan uw favorieten.

Boekerij van wijlen Mr. J. C. de Koning, met andere aanwinsten op het gebied der staats- en rechtswetenschappen en der nieuwe letteren

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Opzoonier (C. W.), De souvereinitcit dus volks. Leyden enz. IS 10. S°.

Politisclie bijdragen, III.

Opzooilier (C. \Vr ) — Een woord tot zijne medekiezers gesproken door —. Leijden enz. 1850. 8°.

Oratory — British politieal —. Ed. by T. Evan Jacob. London 1880. kl. 8°.

Ortt (Fel.), Denkbeelden van een Christen-anarchist. Den Hang 1900. 8°.

1'iirtidas — Las siete — del rey Don Alfonso el Sabio, cotejadas con varios codices antiguos por la lteal Acadernia de la Historia. 3 tom. Madrid 1807. 1°.

Personeel — Het — als belasting beschouwd, in verband met het nieuwe ontwerp van wet dienaangaande. Door Mr. L. [J. J. df. Bovere van Breugel]. Deventer 1858. 8°.

Petty (Wui.). An essay concerning the multiplication of mankind: together with another essay in politieal arithmetick, concerning the growtli of the city of London. with the measures, periods, causes and consequences thereof. 1682. 3d ed. London 1698. 8°.

I'liysiolojfie van het Koningrijk der Nederlanden, van deszelfs staatsregeling en meest bekende inwoners, met uitzondering van die der hoofdstad. Dl. I. Afl. 1—3. Amsterdam 1814. 8°.

Pierstorff [Jul.], Zimmek [und Jak.] Wychgram, Frauenerziehung. Yier Vortrage zur Frauenfrage. Hamburg 1899. 8°.

Poortllgael (J. C. C. den Beeu), Het internationaal maritiem recht. Breda 1888. 8°.

I'otllier (Bon. Jos.), Verhandeling van contracten en andere verbintenissen. Uit het Fr. met aanmerk, door Joann. van der Linden. 2 dln. Leyden 1804, 06. 8°.

1*1 'illce-Slllitll (John), Gesammelte Schriften. 3 15de. Horausgeg. von Otto Miciiaëlis und Karl Bratjn. Lebensskizze von Otto Wolef. 51 it Bildu. Berlin 1877-80. 8°.

l»roces-Neerbosch — Het — voor de Bechtbank te Arnhem, op 10 en 16 Febr. 1900, enz. Arnhem enz. 1900. 8°.

I'rotliocolle — Le — ou formulaire, stille et art des notaires royauls, tabeliions, greffiers, sergens, et autres personnes publicques... pour apprendre a rediger par escript tous contractz, etc. Paris, par Maur. de la Porto 1511. kl. 8°. B. K.

Itapport der staatscommissie in zake samensmelting van de officierskorpsen van het leger in Ned. en in de koloniën en bezitt. des Bijks in andere werelddeelen. 's Gravenhage 1901. -1°.

Rapport aangaande de werkstaking der timmerlieden te Amsterdam gedurende het j. 1891. Opgesteld op last der Centrale Commissie. Amsterdam 1895. 8°.