is toegevoegd aan uw favorieten.

Boekerij van wijlen Mr. J. C. de Koning, met andere aanwinsten op het gebied der staats- en rechtswetenschappen en der nieuwe letteren

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Svlvester, Het algemeen kiesrecht, hoe het werkt cn werken moet. Een waarschuwend woord met een beroep op het buitenland. Amsterdam 189C. 8°.

T«rk (Joh.), Die Hollandsgiinger in Hannover und Oldenburg. Ein Beitrag /.ur Geschichte der Arbeiter-Wanderung. Leipzig 1902. 8".

Tassiiril (Ant.), Compendium in notariorum sive tabellionum excessus, errores atque peccata, etc. Franeofurti, ex oft'. Nic. Bassaei 1590. kl. 8°. R- K.

(Jlfers (S.), Het socialisme. 2C uitg. Amsterdam 1898. 8°.

Yailluiit (C. E.), Handboek voor den ambtenaar van den burgerlijken stand. 3° uitg. door H. Gr. Hartman Jz. 'sGravenbage 1893. 8°.

Waecllter (Osk.), Vebmgerichte und Hexenprozesse in ücutschland. Nach den Quellen dargestellt. Stuttgart o. .1. 8°.

Deutsche Hand- und Hausbibliothek, 31.

Wet van 2 Oct. 1893, Stijl. 119, houdende heffing eener belasting op bedrijfs- en andere inkomsten, bijgew. tot 1 Febr. 1895. Met aant. door C. van Dillen en C. Middelkoop. Amsterdam 1895. 8°.

Wet van 20 April 1895, Stbl. 54, houdende nadere bepalingen omtrent de heffing van invoerrecht naar do waarde der goederen, bijgew. tot 1 Oct. 1890. Met aant. door C. van Dillen en C. Middelkoop. Amsterdam 1890. 8°.

Wet van 10 April 1890, Stbl. 72, houdende regeling der personeele belasting, bijgew. tot 1 Mei 1891. Met aant. door C. van Dillen en C. Middelkoop. Amsterdam 1898. 8°.

Wet, van 15 Aug. 1802, Stbl. 170, gewijzigd bij die van 0 April 1877, Stbl. 71, houdende vastelling van het tarief van rechten op den invoer. Met aant. door C. van Dillen en C. Middelkoop. 2« dr„ bijgew. tot 1 Maart 1892 door J. H. A. M. Heinsius. Rotterdam 1892. 8".

We>'l (Lruw.), Handbnch des deutsclien Aktiengesellschaftsrechts. Für die Praxis bearbeitet 2 The. (1 B4.) Freiburg i. B. usw. 1890. 8°.

NIEUWERE TAAL- EN LETTERKUNDE.

Altaiellilio der grosse Bandit. Trauerspiel. [V on Jou. Heinr. Dan. Zsciiokke.] 2e Ausg. Leipzig usw. 179G. 8°.

Abraham 11 S. Clara [Ulii. Megebi.e], Judas der Ertz-Schelm. (Auswahl.) Herausgeg. von Fel. Bobertaq. Berlin usw. 1883. 8°.

Deutsche National-Litteratur herausgeg. von Jos. Kuerschner, Bd. XI..

Allains (W. Davenport), Oictionarv of English literature, being a comprehensive guide to English authors and their works. N^ew ed. London etc. w. y. 4°.

Arianis (W. H. Davenport), A concordance to the plays of Shakespeare. London etc. 1880. 8°' — With portr.