is toegevoegd aan uw favorieten.

Boekerij van wijlen Mr. J. C. de Koning, met andere aanwinsten op het gebied der staats- en rechtswetenschappen en der nieuwe letteren

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Haver Schlllidt (F.), Familie en kennissen. 2« dr. Schiedam 1881. 8°.

Haziitt (Will.), Characters of Shakespear's plays. London 1817. 8°.

Hebei (J. P.), Gedichten en vertellingen. Naar het Allemannisch Tdoor Jac. Doijeb], Deventer 1847. 8°.

Hebel's Werke. Herausgeg. von O. Beiiaguel. 2 Te. Berlin usw o. J. 8°. — Mit Portr.

Deutsche National-Litteratur herausgeg. van Jos. Kuerschner, Bd. CXLII.

Heeckeren (J. A. F. L. van), \ olksweerbaarheid en nationale letteren. Twee episoden uit de geschiedenis der vaderlandsche letterkunde Zutphen 1867. 8°.

Heemskerk (H.) — Fransche paarlen in het Nederlandsch gezet door — Sneek 1889. 8°.

Heerlykheit — De — der kercke, haer ingang, opgang, en voortgang Begrepen in dry boecken. Door J. V[an] V[ondel], Amsterdam 1702. 4°.

HeeriliailS (Franc.) — De guldene annotatien van —, vertonende de treffelijckste daden, deuchden ende sententien der voornaemste coninge, prince, philosoophen, enz. Amsteldam, by Hendr. Laurents 1634. kl. 8°.

Heerman (Franc.), Guldene annotatien, vertoonende de heerlijckste deughden, daden, leeringen en sententien, van de alder-doorlucbtifhste en vermaertste mannen der werelt. 12" dr. Amsterdam, bv° Ian Fredericksz. Stam 1657. 12°. — Met titelpl.

Heiberg: (Jou. Ludw.), Eine Seele nach dem Tode. Im Versmasse des dan. Originals übers. von F. A. Leo. Berlin 1861. kl. 8°.

Heiblocq (Jac.), Farrago Latino-Belgica, of mengelmoes van Lat. en Duitsche gedichten, gepast op allerhande gelegentheden en voorvallen. Amsteldam, by Pieter van den Berge 1662. 8°. — Met titelpl.

Heilie (Heinb.) 's Ueber Deutschland. 2 The. Amsterdam 1870. 8°.

Heilie (Henbi), De la France. Paris 1857. 8°.

Ileilie (IIeinb.)'s Französische Zustiinde. 2 The. Amsterdam 1870. 8°.

Heilie (Heinb.), Letzte Gedichte und Gedanken. Aus dem Naehlasse des Dichters zum ersten Male veröflentlicht. Hamburg 1869. 8C.

Heilie (Heinr.) 's Novellistisehe uud engliscbe Fragmente: nebst Shakspeare's Madchen und Frauen. Amsterdam 1868. 8°.

Ileilie (Heinr.) 's Reisebilder. Amsterdam 1868. 8°.

Heilie (Heinr.) 's Reisebilder. Eotterdam 1873. 8°.

Heilie (Heinb.) 's Sammtlicho Gedichte. 2 The. (1 Bd.) Amsterdam 1869. 8°.