is toegevoegd aan uw favorieten.

Boekerij van wijlen Mr. J. C. de Koning, met andere aanwinsten op het gebied der staats- en rechtswetenschappen en der nieuwe letteren

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Heine (Heinb.) 's Vermischte Schriften und IJeber Ludwig Börne. Amsterdam 1869. 8".

lleine (Heinb.). Mit Portr. Cassel 1853. kl. 8°.

Moderne Klassiker, I. — Het portr. ontbreekt.

llelilenbucll — Das deutsche -. Auswahl mit verbindcrder Erzahlung herausgeg. von Em. Henbici. Berlin usw. o. J. 8 .

Deutsche Natioiial-Litteratnr herausgeg. von Jos. Kuerschner, Bd. \ II.

Ilellliers (J. F.), De Hollandsche natie, in zes zangen. 7° dr. Amsterdam 1831. 8°.

Ilclten (W. L. van), Altostfriesische Grammatik. Leeuwarden 1890. 8 .

Helte» (W. L. van), Bijdrage tot een prt^matische geschiedenis der vaderlandsche-taalstudie in Nederland. Redev. Groningen 1882. 8 .

llelteil (W. L. van), Yondel's taal, een proeve van onderzoek naar

de grammatica van het Nederlandsch der 17» eeuw. 2 dln. Botterdam 1S81. 8°.

I. Vormleer. II. Syntaxis.

Helten (W. L. van), Het werkwoord in zijne vervoeging en afleiding. Rotterdam 1877. 8°.

Ncderl. spraakkunst, II, 1, 2.

Ilenanlt, Le réveil d'Epiménide. Comédie. Avec d'autres pièces interessantes. Berlin 1755. 8 .

Hendriks (J. V.), Handwoordenboekje van Nederlandsche synoniemen. 2° dr. Met voorr. van J. H. Gallee. Tiel 1880. a .

Ilpniielto (Rob ) — De schim van — aan den oordeelkundigen verzamelaar van zyne dichtwerken. En vers burleske. Snaakenburg, by Eenix Sondergaa 1767. 8°.

Henneqnin (ÉM.), La critique scientifique. Paris 1888. 8°.

Ileilllique (Léon), La dóvouée. Paris 1878. 8 .

Herders Werke. Herausgeg. von Heinb Mey eb Hans Lambel und

Eug. Kueunemann. 5 Te. (10 Bde.) Stuttgart 1893. 8

Deutsche National-Litteratur herausgeg. von Jos. Kuerschner, Bd. LXX LXXVII.

lIP«elin«r (D C), Het Afrikaansch. Bijdrage tot de geschiedenis der

"'SSiche t»»l in Zuid-Afrika. Leiden 1809. 8'.

Ileiie (J. P.). U» Koninkrijk kome. Een bnnd.l .tiel.telijko liederen eï zangen (met aanwijzing der melodien). Amsterdam 1873. 8 .

Heije (Dr.) 's Volksdichten. 2 bundels. 2" dr. Amsterdam 1870. 8°.

Ileyse (Paul), Kinder der Welt. Roman. 8<= Aufl. 2 Bde. Berlin 1880. 8'.

Heyse (Paul), Die Macht der Stunde. Vroni. Zwei Novellen. 111. Stuttgart o. J. 8°.