is toegevoegd aan uw favorieten.

Boekerij van wijlen Mr. J. C. de Koning, met andere aanwinsten op het gebied der staats- en rechtswetenschappen en der nieuwe letteren

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Heyse (Paul), Neue Novellen. 6° Aufl. Stuttgart 1878. 8". — Mit Portr.

Hevse (Paul), ïhekla. Ein Gedicht iii neun Gesiingen. 3e Aufl. Stuttgart 1878. 8°.

Hildebraild [Nic. Beets], Camera obseura. 12e dr. Haarlem 18S0. 8°. — Met titelpl.

Hirt (Hekm.), Der indogertnaniscke Ablaut, vornelimlicli in seinem Verhaltnis zur Betonung. Strassburg 1900. 8°.

Ilirzel (Sal.)'s Verzeichuiss einer Goethe-Bibliothek mit Nachtragen und Fortsetzung herausgeg. von Ludw. Hibzel. Leipzig 1881. 8°.

Histoire de 1'admirable Don Quiehotte de la Manche. [Trad. de PEspagn. de Micii. de Cebvantes.] 6 vol. Nouv. éd. Amsterdam 1735. 12°. — Av. pl.

Historie — Wonderlijke — van Thyl Uilenspiegel, behelzende zijne schalkachtige potsen, enz. Verb. en met nieuwe pl. Deventer z. j.8°.

Historie — Een schoone —, van de vier Heems kinderen, enz. Van nieuws overs., met fig. Amsterdam 1752. 4°.

IIistory — The true — of Joshua Davidson. [By E. Lynn Linton.] Leipzig 1873. 8°.

History of a six weeks' tour through a part of France, Switzerland, Germany, and Holland: with letters descriptive of a sail round the lake of Geneva, and of the glaciers of Chamouni. [By Pebcy Byssue Shellet and Makt W. Shellet.] London 1817. 8°.

Iloeler (Edm.), Novellen. Stuttgart 1880. 8°. — Mit Portr.

Deutsche \olksbibliothek.

Hoelty (Lui). Heinb. Ciibist.), Gedichte. Bes. durch Leol\ zu Stollbeeg und Joh. Heinb. Voss. Carlsruhe 1823. 8°.

Iloelty's Gedichte. 3U Aufl. Gotha usw. 1828. 12°. — Mit Portr.

Cakiuets-Bibliothek der deutschen Classiker.

Hoeven Jb. (Abm. des Amoiue van deb), Proza en poözy. Leeuwarden 1850. 8°.

Hofdijk (W. J.), Een Amsterdamsch lied. Amsterdam 1861. 8°.

Holdijk ( W. J.), Antwerpens citadel. Een schetsboek uit de drie-entwintig dagen. Lyr.-dram. gedicht. Leiden z. j. 8°.

Hofdijk (W. J.), Egmoud in 1001 eu 1021. Alkmaar 1810. 8°.

Hofdijk (W. J.), Historische landschappen. 2e dr. Amsterdam z. j.8°.

Ilofliiiaiin v. Fallersleben. Mit Portr. Cassel 1851. kl. 8°.

Moderne Klassiker.

Hoffiiiaim voil Fallerslebeil, Unsere volkstümlichen Lieder. 1° Aufl. bearb. von Kabl Heem. Pbahl. Leipzig 1900. 8°.