is toegevoegd aan je favorieten.

Boekerij van wijlen Mr. J. C. de Koning, met andere aanwinsten op het gebied der staats- en rechtswetenschappen en der nieuwe letteren

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Kate (J- J. L. ten), Dichtwerken. 8 dln. Leyden 1802-6(5. 8°.

Rate (J J- L. ten) - Godsdienstig album. Bloemlezing van stichtelyke

poözy, verz. door —. Deventer z. j. 8°.

Kate (J. J. L. ten), Een handvol dichtbloemen. - Verspreide en

nieuwe. — Amsterdam 1876. 8°.

Kate (j. j. l- ten), De jaargetijden. Groningen 1871. 4°. — Met

chromolithogr.

Kate (j. J. L. ten), Nieuwe dichtbloemen. Amsterdam 1849. 8°.

Kate (j. J. L. ten), De Nieuwe Kerk van Amsterdam. Een gedicht.

2e dr. Amsterdam 1889. 8 .

Kate (J. J- E. ten), Esaia Tegnèr als godgeleerde en dichter. Amsterdam 1872. 8°.

Kate U. J. L. ten), Vliegende bladen. Verstrooide prozastukjens. Met pi. Amsterdam 1861. 8'.

KeatS (John), Lamia, een feeën verhaal. Vrij vert. door W. W. tan

Lennep. Amsterdam 1900. 4 .

Kenier (Just.)'s ausgewahlte poetiscbe Werke. 2 The. (1 Bd.) Stuttgart 1878, 79. 8°. — Mit Portr.

Deutsche Volksbibliothek.

n o tVip Amsterdam 1796. 8°. — IVXit Titelt).

Kettentraeger - Der —. 2 lhe. Amsterdam 1-

Keymeulen (L. VAN), Esquisses flamandes et hollandaises. Anvers 1899.8°.

Kcyser (j. p. de), Sprokkeling. Arnhem 1872. 8°.

Kicllanil (Alex. L.), Betty's Eormynder. Lystsp. Kjöbenbavn 1887. 8 .

Kielland (Alex. L.), Novelletter. 4° Opl. Kjöbenhavn 1884. 8'.

Killlball (Bich. B.), To-day in New York. A novel. Leipzig 1870. 8'.

SL?SS?£Z fTïSfJSTSbf 81""

Kinkel (GottïB.). Mit Portr. 2» Aufl. Cassel 1852. kl. 8°.

Moderne Klassiker.

Kinker - Verspreid en onuitgegeven dicht en^ondicht van -.Jaar tijdsorde gerangschikt en toegelicht [door J. vaï, lui j

1877. 8°.

Kipling (Büd.), American notes. New York w. y. 8 .

Kiplin? (Bun.), li black aud wtite' New York 18"' S°'

Kipling (Bud.), City of the dreadful night. New York 1899. 8°.

KipüUg (Bud.), The light tbat failed. Leipzig 1891. 8°.