is toegevoegd aan uw favorieten.

Boekerij van wijlen Mr. J. C. de Koning, met andere aanwinsten op het gebied der staats- en rechtswetenschappen en der nieuwe letteren

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Lessing (Gottii. Emir.). Minna von Barnliolm oder das Soldatenglück. Lustspiel. Leipzig 1860. 8°.

Lessing» siimmtliche lyrische, epische und dramatische Werke und seine vorzügüchen Prosaschriften. Leipzig usw. o. J. 4 .

Lessing'* Werke. Herausgeg. von R. Boxberger und H. Bluemneb. 14 Te. (18 Bde.) Berlin usw. o. J. 8°.

Deutsche National-Litteratur herausgeg. von Jos. Kuerschner, Bd. LVIII—LXXI.

Lessiilff's Jugendfreunde. Chb. Felix Weisse - Jou. Eriedr. v. Chonegk — Joacu. Wilh. v. Brawe — Jriedb. Isicolai. Herausgeg. von Jac. Minor. Berlin usw. o. J. 8 .

Deutsche National-Litteratur herausgeg. von Jos. Kuerschner, Bd. LXXII.

iiPVen — Het — van Dirk Rafels*. Kamphuizen Vooraf gaet het vers van Pieter Rabus op de geestelyke digtkunde van Kamphuizen. Amsterdam 1723. 4°. *

. even _ Het —, gevoelens en zonderlinge reize van den land-jonker Govert Hendrik Godefroi van Blankenheim tot den Stronk. [Door W. Kist.] 2 dln. (1 bd.) Haarlem 1800. 8°.

■ _ Het — van iuftrouwe Sidnev Bidulph, uit haare eigenhandige

aantekeningen opgemaakt. Uit het Eng. 5 dln. Amsteldam z. j. 1775. 8°.

Dl. IV, V o. d. t.: Historie van juffrouw Sidney Bidulph.

Leven _ Het rampzalig — van Mariamne, markgravinne de Rossan, enz. Amsterdam 1760. 8°.

Leven van Sinte Lutgart, tweede en derde boek. [Naar het Lat van Thomas van Cantimpré door Willem tan Aifliohem.] Uitgeg. door Frans van Yeerdeguem. Leiden 1899. 4 . Met facs.

Lewes (Geo. Henbt), The life of Goethe. 2* ed. 2 vol. Leipzig 1864. 8°.

Lewes (Geo. Henrt), The story of Goethe's life. Leipzig 1873. 8 .

Lewes (Louis), Goethes Frauengestalten. Stuttgart 1894. 8°.

LllOillilie (F.), La comédie d'aujourd'hui. Les lettres et les moeurs. Paris 1898. 8°.

Licllt _ Het - van boven. Uit het Duitsch door F. A. L. Lang. Amsterdam 1900. 8°.

Lichtenberg (Georg Ciirist.)'s ausgewahlte Schriften. Herausgeg. und eingel. von Ad. Wilbrandt. Stuttgart 1893. 8 .

Lichtenberg (G. Cu.), Th.G.v. Hippel und Al. Blitmauee. Herausgeg. von Fel. Bobertag. Berlm usw. o. J. 8 .

Deutsche National-Litteratur herausgeg. von Jos. Kuerschner, Bd. CLX1.

Lichtenberg's Briefe. Herausgeg. von Alb. Leitzmann und Carl Sciiueddekopf. ... Bde. Leipzig 1JÜ1 . o •