is toegevoegd aan uw favorieten.

Boekerij van wijlen Mr. J. C. de Koning, met andere aanwinsten op het gebied der staats- en rechtswetenschappen en der nieuwe letteren

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Pellissier (Georg.), Le mouvement littéraire au XIXC siècle. Paris 1889. 8°.

Percv (Reuben and Sholto) [Tuou. Btomyand Jos. Clintok Robertson] - The Porcy . auecdotes,, col. lected /nd °d. by -■ A verbatim reprint of the ongiual ed. Witb pref. by John Iimb . Londou etc. 18G8. 8°.

I'erelacr (M. T. H.), Baboe Daliuoa. Opium-roman. 2 dln. Rotterdam 1880. 8°.

Perles de la poésie franyaise contemporaine. Sneck [1876]. 12°. 2° éd. Sneek 1880. 8°.

Pérot (Gast.), L'accent tonique dans la langue russe. Lille 1900. 8°. Trav. et mém. de 1'Univ. de Lille, XXVI.

Perranlt (Ch.) — Les contes de —. Contes en vers. Histoires ou contes du temps passé (Contes de ma mere Loye). Av. deux essai , des notes etc. par André Leïèvre. Paris s. a. « .

Perrault rcu.1, Paralelle des anciens et des modernes, en ce qui regarde les arts et les scieuees. Nouv. éd. augm. de quelques dialogues. L torn. (1 vol.) Paris 1093. 12°. — Av. frontisp.

Perrin (Jam.), The english language, in respect of lts origin, growtb and development. 4°.

Vei-slag gymn. Leyden 1858/59.

Pers (D P.), Bellerophon, of lust tot wysheyt: door sinne-beelden leerlijck vertoont. Waer by zijn gevoeght De

Waer by noch konnen ghebonden werden het 2» dl Uiama of hemel sang, ais mede het 3" dl. Gesang der zeden. Op t nieuw veini. en verb. met pl. De inusijck door C. de Leeuw gecorr. Amstelredam, by Will. van Beaumont 1664. 8'. — Met portr.

Pers (D. P.), Bellerophon, of lust tot wyslieyt, door sinne-beelden leerliick vertoont Waer by gevoegt zijn De vrolijcke stemmen, enz. Waer by nochkónnen gebonden werdtn het 2* dl Urama ot hemelsan<' al's mede het 3° dl. Gesang der zeden. Op t nieuw veim. en verb.' Met pl. De musijck door Corn. de Leeuw gecorr. Amsterdam, voor de wed. van Gysb. de Groot lG9o. 8 .

Pers (D. P.), Gesangh der zeeden: zijnde het 3* dl. van. Bellerophon, of lust tot wijsheydt. Waer in verschevden sticlitlicke liedekens, euz. Op 't nieuw'verb. en verm. Amsteldam, voor Will. van Beaumont 10G2. 8°. — Met pl.

Pers (D P.), Gezangh der zeeden, zijnde het 3' dl. van Bellerophon, of lust tot Wijsheyd: waer in versclieyde st.chtelijcke h^ekensenz. Op 't nieuw verb. en verm. Amsterdam, voor de wed. \au txysb. de Groot 1095. 8°. — Met pl.

Pers (D P), De laetste vernieuwde ürania, of hemel-sangh: zijnde het II dl. van Bellerophon, of lust tot wysheydt. Waer in vele liistoriale en christlijcke gesangen, enz. Op nieuws verm.

door Corn. dk Leeuw gecorr. Amsterdam, voor Will. van Beaumont

1003. 8°. — Met pl.

25