is toegevoegd aan uw favorieten.

Boekerij van wijlen Mr. J. C. de Koning, met andere aanwinsten op het gebied der staats- en rechtswetenschappen en der nieuwe letteren

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Itenccsval. Éd. critique du texte d'Oxford do la Chanson de Roland par £n. Boeiimeb. Halle 1872. 8'.

Réponse de Valcour a Zéïla, préc. d'une lettre do 1'auteur [Cl. Jos. Doiiat] a une femme qu'il ne connoit pas. Paris 1766. 8°. — Av.pl.

Rcstif de lil Itretoillie, Les contemporaines ou aventures des plus jolios femmes de 1'age présent. Vie de Restif—Restifécrivaiu — Son oeuvre et sa portée — Bibliographie rais. des ouvrages do Restif. Annot. par J. Assezat. 3 vol. Paris s. a. 8°.

Keuter (Fuitz) 's Gedroogde kruiden. Twee vroolijke geschiedenissen. Hoo ik aan eeue vrouw kwam. Uit den Franschen tijd. Naar den 6un dr. uit de Mekklenb. volkstaal door A. G. [Mevr. G. Ackeiiun.] Met pl. 38 dr. Leiden 1882. 8°.

Ileybaud (Louis), Jérome Paturot a la recherche de la meilleure des républiques. Nouv. éd. Paris 1880. 8°.

Reybaud (Louis), Jérome Paturot h la recherche d'une position sociale. Nouv. éd. Paris 1879. 8°.

Reyuaud (Jacq.), Portraits contemporains. Nouv. série. Paris 1861. 8°.

Reynolds (Jon.), Tonneel der wereldtse rampsaligheden, vertoonenue Godts wraake, over de roepende en verfoevelijke zonde der moedtwillige en voor-bedachte moordery.... in XXX bezondere jammerlijke historiën. In 't Eng. beschr. en nu vert. door J. G[lazemakee]. Amsterdam, voor Gerr. van Goedesbergh 1667. 8°. — Met pl.

Rliaitsoilieii — Dichtlievende —. [Door H. Riehsntdee.] 's Graavenhaage 1779. 8°.

Riclianlsoil, Lettres angloises ou histoire de Miss Clarisse Harlove. [Trad. de 1'angl. par A. F. Pkkvost.] Augm. de 1'éloge de Richardsou [par Uidehot], des lettres posthumes et du testament de Clarisse. Av. fig. 11 tom. Londres 1784. 12®.

Ricliai'dsou (Sam.), Pamela, or virtue rewarded. London etc. w. y. 8°.

Rielll (W. II.), Gesammelte Geschichten und Novellen. 2 Bde. Stuttgart 1878, 79. 8°. — Mit Portr.

Deutsche Volksbibliothek.

Riiniuer (Alfb.), About England with Diekens. New ed., with ill. London 1899. 8°.

Ring (Max), Hanka. Eine Erzahlung aus den Bergen. Borlin o. J. 8°.

Rililier (J.), Een kind van vele gebeden. Oorspr. novelle. Helder 1884. 8°.

Roliinson — De Engelsche vrouwelyke —, of de zeldzame gevallen van Charlotte, enz. Amsterdam z. j. 8°. — Met pl.

Roil (Éd.), Essai sur Goethe. Paris 1898. 8°.