is toegevoegd aan uw favorieten.

Boekerij van wijlen Mr. J. C. de Koning, met andere aanwinsten op het gebied der staats- en rechtswetenschappen en der nieuwe letteren

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Speiiser (Edm.), Book I, II of The faery queene. Ed. by G. \V. Kitchin. 5«', 2* ed. Oxford 1873, 72. 8°.

Spenser (Edm.) — The poetical works of —. Vol. I, II. The faery queene. London 1819. 12°. — With frontisp.

Spiegel — Die — der sonden. Uitgeg. door J. Verdam. 2 dlu. Leiden 1900, 01. 4°.

I. De berijmde tekst naar het Munstersche lis. II. Inleiding. He prozatekst naar liet Oudenaardsche lis. Woordenlijst.

Spiegfliel (H. L.), Hart-spioghel. Amsterdam, voor Corn. Dirckxz. Cooll 1615. 8°. — Met portr.

Spielinaiinsdiclitung' — Die —. Bearb. von Paul Piper. 2 Abt. Berlin usw. 1887. 8".

Deutsche National-Litteratur herausgeg. von Jos. Kuerschner, Bd. II.

Spilldler (C.), De non van Gnadenzell; een zedekundig tafereel uit het einde der vijftiende eeuw. Naar het Hpogd. 2 dlu. Haarlem 1833. 8°.

Staël-IIolsteill (Mme. de), Oeuvres. 3 tom. Paris 1838. 8°.

Stalir (Ad.), G. E Lessing. Sein Leben und seine Werke. 7° AuH. 2 Bde. Berlin 1873. 8°.

Standbeeld — Het — van Joost van den Vondel geen eer voor Amsterdam. Amsterdam 1867. 8°.

Stapfer (Paul), Les artistes juges et parties. Causeries parisiennes. 2° éd. Paris s. a. 8°.

Stapfer (Paul), Montaigne. Paris 1895. 8°. — Av. portr.

Les grands écrivains francais.

Staring" (A. C. W.), Gedichten. Met inl. door Nic. Bekts. Volksuitg. 28 dr. Zutphen z. j. 8°.

Starter (J. J.)'s Friesche lusthof, beplant met versclieyden stichtelijcke minneliedekens, gedichten, ende boertige kluchten. 6e dr. Met inl. en aant. van J. van Vloten. Utrecht 1864. 8°. — Met portr.

Steele, Les amans réservés. Comédie. Trad. de 1'Angl. par M#** [Ant. Franc. Quétant]. Paris 1778. 8°.

Steemvyk (Frans van), Gideou; in zes zangen. Amsteldam 1748. 8°. — Met titelpl.

Stem — Eene — uit Oost-Indië, in gemeenzame brieven van Johannes Hennus aan zijnen vader. Utrecht 1847. 16°.

Steplieu (Leslie), Hours in a library. New ed., with additions. 3 vol. London 1892. 8°.

Steplieil (Leslie), Alexander Pope. London 1883. 8°.

English men of letters.