is toegevoegd aan uw favorieten.

Boekerij van wijlen Mr. J. C. de Koning, met andere aanwinsten op het gebied der staats- en rechtswetenschappen en der nieuwe letteren

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Veg'a Carpio (Lope Fel. i>e), Die Sklavin ihres Geliebtcn. Lustsp. Uebers. von Ad. Seubkkt. Leipzig o. J. kl. 8°.

Vcga Carpio (Lope Fel. de), Dieses Wasser trink'ich nicht. Lustspiel nach Los milagros del desprecio von Ed. Tiessen. Leipzig o. J. kl. 8°.

Veiine (Aiih. vande), Tafereel van de belacchende werelt, en des selfs geluckige eeuwe, goet rondt, met by-gevoegde raedsel-spreucken, enz. Met afb. 's Graven-Ilage 1635. 4°.

Verdam (J.), Uit de geschiedenis der Nederlandsclie taal. 2e uitg. van //De geschiedenis der Ned. taal." Dordrecht 1902. 8°.

Vermeylen (Auo.), Leven en werken van jonker Jan van der Noot. Antwerpen 18$)9. 8°.

Verscheidenheden op het gebied van wetenschap en verdichting. Uit Chamber's Pocket miscellanv. 's Gravenhage 1854. kl. 8°.

Versluys (J.), Een en ander over Multatuli. Amsterdam 1889. 8°.

Vervier (C. A.), Dichtstukjes. le dl. — Imitation libre des poösies de Mr. C. Vervier par M. L. V. Kaoxjl. Gend 1820. 8°.

Verzameling' van Nederlandsche prozastukken, van 1229—1170, naar tijdsorde gerangschikt [door J. van Vloten]. Leiden enz. 1851. 8°.

Victory — The — of the vanquished: a tale of the first century. By [Mrs. Charles]. London 1871. 8°.

Vielioft' (Heinb.), Goethe's Gedichte erlautert und auf ihre Veranlassuugen, Quellen und Vorbilder zurückgelührt, nebst Variantensamuilung. 3° Aufl. 2 I)de. Stuttgart 1870. 8°.

Viehoff (Heinb.), Schiller's Gedichte erlautert und auf ihre Veranlassungen, Quellen und Vorbilder zurückgeführt, nebst Variantensammlung. 5e Aufl. 3 Bde. Stuttgart 1870. 8°.

Viji'liy (Alfb. de), Cinq-Mars ou une conjuration sous Louis XIII. 2üe éd., préc. de réflexions sur la vérité dans 1'art, acc. de docutnents historiques. Paris 1880. 8°.

Vijfliy (At,rit. de), Poésies complètes. Poèmes antiques et modernes. Les destinées, poèmes philosophiques. Paris 1893. 8°. — Av. portr.

Villeinain, Choix d'études sur la littérature contemporaine. 3° éd. Paris 1878. 8°.

Villemaill, Cours de littérature francaise. Tableau de la littérature au XVIII" siècle. Nouv. éd. 1 vol. Paris 1881. 8°.

Villemaill, Discours et mélanges littéraires. Nouv. éd. Paris 1873. 8°.

Villeilier (Marquis de) [Cu. Ybiabte], Les femmes qui s'en vont. Études de Parisiennes. Paris 1807. 8°.

Villiers (Gno.), second duke of Buckinguam, The rehearsal. Publ.

1072. With illustr. from previous plays, etc. Ed. by Edw. Akbeb. London 1808. 8°.

Euglish reprints.