is toegevoegd aan uw favorieten.

Boekerij van wijlen Mr. J. C. de Koning, met andere aanwinsten op het gebied der staats- en rechtswetenschappen en der nieuwe letteren

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Kllisre (F.), Heimweh. Ein worteeschichtlicher Versuch. Freiburg i. B. 1901. 4°.

Koeilliecke (Gust.), Bilderatlaa zur Gesehichte der deutschen Nationallitteratur. 2e Aufl. Marburg 1893. f°.

Koilillg' (P. W. de), Ginevra. Tooneelspel. Amsterdam 1896. 8°.

Koopslot — 's Waerelds — of de Amsteldamse beurs, bestaande in drie boeken, met zeer veele verbeeldingen, van meest alle de gebouwen, kerken, toorens, enz. [Door Boel. van Leuve.] Amsteldam 1730. kl. 8°.

liotzebue (A. yon), Het merkwaardigste jaar van mijn leven. 2 dln. Amsterdam 1802. 8°. — Met pl. en kaart.

liotzebue (A. von), De vrijmoedige. Naar 't Hoogd. In Lil vertoogen, inhoudende: komische fragmenten, ironische anecdotes, enz. Amsteldam

1804. 8°.

Kotzebue (A. von) — De nieuwe vrymoedige, aanvanglyk versameid en voortgezet door —. Uit het Hoogd. Dl. II, III. Met pl. Amsteldam

1805. 8°-

La Fayette (Mme. de), Mémoires de Ilollande. Histoire particuliere en forme de roman. 41' éd., rev. par J. P. A. Parison et publ. av. des notes par A. T. Barbier. Paris 1856. kl. 8°. — Av. pl.

La Foiltailie, Fables. Avec les dessins de Gust. Doré. Paris 1868. gr. 4°.

Laloue (Ferd.) et Fab. Labrousse, Home, drame ii grand spectacle. Bruxelles 1849. 16°.

Lanjrendijk(PiET.), Don Quichot, Papirius en De wiskunstenaars. Drie blijspelen. Met inl. en aant. van G. M. Slothouwer. Zutphen z. j. kl. 8°.

Lailiremlijk (Piet.), Krelis Louwen of Alexander de Groote op het poëetemaal en De zwetser. Met inl. en aant. door C. H. Ph. Meijer. Zutphen 1892. kl. 8°.

Langemtijk (Piet.), Quincampoix of de windhandelaars en Arlequyn actionist. Met inl. en aant. door C. H. Ph. Meijer. Zutphen 1892. kl. 8°.

Laureillbergll (Petr. en Jac. Seb.), 't Nieuw vermeerderde acerra philologica. Dat is, ses hondert nutte, uytgelesene gedenckwaerdige historiën, enz. In onse Ned. tale overges. Amsterdam, by Jan Claessen ten Hoorn en Jan Bouman 1675. 12°.

LegOUVé (Ern.), Médée. Tragédie. 3e éd. Paris 1856. 8°.

LegOUVé [Gabr.], De verdienste der vrouwen. Naar het Fr. door H. Nieuwenhuizen. In den Hage 1804. 80.-

Lemaitre (Jul.), Les contemporains. Études et portraits littéraires. Série I—III, V. 10e, 8«, 5<°, 1° éd. Paris 1887—92. 8°.

Le Mierre, Guillaume Teil. Tragédie. Yverdon 1767. 8°.

Le Mierre, Guillaume Teil. Tragédie. Amsterdam etc. 1767. 8°.

Le Jlierre, Hypermnestre. Tragédie. Amsterdam 1759. 8°.