is toegevoegd aan uw favorieten.

Het vasten bij Israël

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wenden wij den blik naar liet Oosten.

Dat wij in het Boedhisme onder de strenge boetedoeningen en ascetische leefregels ook het vasten hebben te rekenen, spreekt wel van zelf. !) Evenals bij Brahmaan en Hindoe 2) in het algemeen, is het gebruik geconstateerd bij de Chineezen.8) Ook in Korea is het vasten waargenomen. 4)

Omtrent Siam wordt ons bericht, dat het vasten als voorbereiding tot gewichtige handelingen of ondernemingen algemeen gebruik was. 5)

Niet minder belangrijke gegevens staan ons over Indonesië ten dienste. Het vasten is opgemerkt bij de inlandsche bevolkingen van Borneo, Celebes en Nieuw-Guinea. 6)

Ook de bewoners der Samoa-eilanden zijn in dezen niet ten achter. 7)

Hetzelfde geldt van de Fidji-eilanders. 8)

Ten slotte voegen wij hieraan toe, wat bekend is van de overige zgn. natuurvolken.

Wat Afrika aangaat, komt het gebruik voor bij de Negers aan de Goudkust 9) en bij de Kaffers. 10)

Evenzoo is het vasten aan de andere zijde van den Oceaan in

') H. Kern, Geschiedenis van het Buddhisme in Indië, 1864, Hfdst. I en II; R. Spence H a r d v, Eastern Monachism, etc. London 1860, p. 101 11'.

s) J. G. Frazer, On Certain Burial Customs, Journal of the Anthropological Institute, etc. 1886, p. 92

3) J. J. M. de Groot, Pb. D, The religious system of China, B. I, 1894, p. 480, 503, 646, etc.

4) J. Ross, History of Corea, p. 822, bij Frazer, p. 92.

5) E i' s c h und Grnbe r, art. Fasten.

6> G. A. W i 1 k e n, Ueber das Haaropfer, etc.: Revue Coloniale Internationale, 1887 I. S. 348.

') T h. W a i t z-G e r 1 a n d, Anthropologie der Naturvölker, VI, S. 400. s) G. A Wilken, Ueber das Haaropfer, etc. S. 349.

9) W a i t z, Anthr., II, S. 194.

IU) O. a. Frazer, Burial Customs, p. 92