is toegevoegd aan uw favorieten.

Het vasten bij Israël

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Voorbeelden zijn bekend, hoe men na de begrafenis b.v. gewoon was liet lichaam met water af te spoelen, >) welke gewoonte als een ..niere stunted survival" elders naleeft in het gebruik, bij bedoelde gelegenheden rondom de ..besmette" personen water te dragen of om zich na de begrafenis de handen te wassclien. enz;2) hieruit zou moeten blijken.

dat „the original intention was to wash off the ghost."

Die vrees, aan zijn persoon den geest van den doode mede te voeren en het gevaar, door middel van allerlei, zooals het het gebruik van voedsel, waaraan de doodengeest kon hechten, dezen in zich op te nemen, zou ook de vastengewoonte in hot leven hebben geroepen. Nadat Frazer voor zicli de mogelijkheid gesteld, en o*ok onmiddellijk afgewezen heeft, dat het vasten in zijn wording het gevolg zou kunnen zijn van ,.the extinction of fires,"3) daar er enkele gegevens zijn. die op het eerste gezicht in die richting wijzen, zoekt hij den sleutel ter verklaring van den ritus in Samoa. „We are told. that in Samoa — while a dead body is in the house, no food is eaten under the same roof: the family have their meals outside or in another house. Those who attended the deceased are most careful not to handle food, and for days were fed by others as if they were helpless infants. Observe here, firstly, that Ihe objection is not to all eating. hut only to eating under the same roof with the dead; and secondly, that those who have been in contact with the dead. may eat, hut may not touch their food. Now consideriug that the ghost could be cut, burned, drowned, bruised with stones, and squeezed in a door (for it is a rule in Germany not to slam a door on Saturday for fear of jamming a ghost) it seenis not unreasonable to suppose that a ghost could be eaten, and if we make this supposi-

') P. 79. ') p. 92.

') 1. c.