is toegevoegd aan uw favorieten.

Het vasten bij Israël

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Daar de menscli zijne handen tot verrichtingen van allerlei aard gebruikt, en deze daarom zeer licht „onrein" worden •«not nnly are mourners not allowed in Tahiti to feed tbeinselves ..lest the food, defiled by the touch of tlieir polluted hands, should cause llieir own death", not only lias the tabooed person in Timor to lie fed like a little cliild. for the sanie reason, not only was sacred food consumed in Mexico by a sort of „bobcherry' performance without the use of the hands, hut in Tanna no food whatever might he offered witli the bare hands, as such contact niiglit give the food a potency for evil. !) Daar datgene dus, wat „onrein" is, ook „onrein maakt, en een lijk als onrein wordt beschouwd, „tliose persons who have touched the corpse are considered unclean. 2) Uit vrees voor besmetting, welke voor den betrokken persoon den dood zou ten gevolge hebben, onthoudt men zich van het gebruik van voedsel, of laat zich door buitenstaanden de spijs toedienen.

Dit vasten, dat een gevolg is van de door een doode veroorzaakte onreinheid, heeft een treffende parallel in het feit, dat „tliose who liave touched lioly tliings or are — like the priest and priestess of Artemis Hymnia (I'ausanias VIIT : 18) — theniselves holy, may not touch food with tlieir hands, and 011 the sanie ground, that they would tnhoo tlieir own food." 3) Vandaar het verschijnsel, dat sommige volken het vasten kennen niet slechts bij gelegenheid van sterfgevallen, maar ook „in the case of vows (for persons under a vow are dedicate and sacred to the god to whom the vow is made)."4) In de derde plaats is geconstateerd, dat „persons taboo cannot take food into their hands without infecting it and rendering it unfit for consumption." Ook hiervan enkele voorbeelden bij Jevons. p. 75.

>) p. 70. *) p- 77.

*) p. 76. ') 1. c.