is toegevoegd aan uw favorieten.

Het vasten bij Israël

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De vrijwillige onthouding komt dus voor bij onreinheid, heiligheid en taboe.

Wanneer wij bedenken, dat het grondkarakter van onreinheid en heiligheid het taboe is, dan wordt het duidelijk, dat Jevons het vasten na een sterfgeval wil verklaren uit het taboe. *)

Volgens dezen geleerde is dus de oorspronkelijke reden van rasten hierin gelegen, dat het voorhanden voedsel taboe is.

5. Verklaring van E. B. Tylor.

Onder de gegevens, die voornamelijk Tylor's2) meening hebben gevormd, neemt een eerste plaats in het vasten, zooals dat voorkomt bij de Indianen in Amerika. Wij bedoelen het vasten bij gelegenheid van het zich verwerven van een „medicine" of beschermgeest. ,,At manhood the Indian lad, retiring to a solitary place to fast and meditate and pray, receives visionary impressions which stamp his character for life, and especially he waits till there appears to him in a dream some animal or thing which will be henceforth his ,,medicine", the fetish-representative of his manitu or protecting genius".3) Het is duidelijk: hier wordt gevast met het bewuste doel, in geestverrukking zich zijn schutsgeest te zien toewijzen.4) Het vasten is het middel 0111 dat doel te bereiken. Heeft iemand eenmaal zich zulk een beschermgeest verworven, en gevoelt hij de begeerte het een of ander ie mogen bezitten, dan heeft hij slechts te vasten, .,till he lias a dream, that his manitu will grant it him".5) ..Especially the ..meda", or ..medicine-man" receives in fasts much of

') p. 77 ff.

') E. B. Tylor, Primitive Culture, 1873 II, p. 410—416.

') p. 411.

4) Tylor, Pritn. Culture, p. 411; door „den Grooten Geest", zie Ca tl in, N. Amer. Indians, 2e ed. 1842, I, p. 36 ff.

5) T y 1 o r, 1. c.