is toegevoegd aan uw favorieten.

Het vasten bij Israël

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wordt het ten offer gegevene al niet rechtstreeks vernield of vernietigd, dan geeft men liet den doode ook wel inee in het graf. Bij de Negers valt op te merken ..die grosze Ausdehnung der Opfer auf den Grabern nnd besonders der Mensehenopfer. deren Anzahl sich nach dein Range und der Bedeutung der Todten richtet, da die Standesunterschiede auch in der andern Welt fortdauern. ' De doode „erh&lt von seinem Eigenthum mit ins Grab was ihm das Liebste war, bisweilen Alles was er besasz, ihm zu Ehren stellt man ein groszes, oft verschwenderisch ansgestattetes Leichenfest an... Lebensmittel in Menge werden ihm auf das Grab gestellt...'"1) De Chinook (Oregon-gebied) geven den dooden ,.alle ihre werthvolle Habe mit ins Grab .-) Ook bij de Caraïben werd den gestorvene „sein werthvollstes Eigenthum mitgegeben".3) Hetzelfde meldt men ons van de Mexicanen.4) Bij de Niasers staat naast de gewoonte van „offers in dieren'' het gebruik „allerlei zaken aan den overledene te offeren, zooals dit zich openbaart in het opzettelijk vernielen van diens goederen en in liet met het lijk begraven of op het graf leggen van voorwerpen, die hem hebben toebehoord."5) Dat die vernietiging en overgave van bezittingen aan den doode van volstrekten aard is, moge blijken uit nog eetiige andere voorbeelden. ,.De 2 oda s „say tlial the buffaloes slaughtered and the hut burnt at the funeral are transferred to the spirit of the deceased in the next world."6) ..Das Einreiszen des Hauses, sobald der Besitzer gestorben war, darf wie das Verbrennen oder Begraben seiner Habe mit ihm, das in Florida

') Waitz, Anthr., II, S. 192, 193.

*) Waitz, Anthr., III, S. 339.

') Waitz, Anthr., III, S 387.

*) Waitz, Anthr., IV, S 166.

") G. A W i 1 k e n, Animisme, enz., blz. 93.

6) E. B. Tylor, Primitive Culture, etc. II, p. 26 note 4; Wilken, Animisme, enz., blz. 97.