is toegevoegd aan uw favorieten.

Het vasten bij Israël

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voldoende. Uit de aangehaalde bewijsplaatsen, zoowel als uit de meeste andere (die voor dit doel niet afzonderlijk besproken behoeven te worden) is licht op te maken, dat 't w.w. cis dan gebezigd wordt, wanneer aangeduid moet worden, hoe men in afwijking van den regel het gewone gebruik van voedsel nalaat; m. a. w. dat het met opzet laten voortduren van den toestand, waarin de hongerende mensch verkeert, en die door het D^',, kon worden opgeheven, positief wordt weergegeven met cis- Waar geen gebruik van spijs kan worden verwacht, omdat de behoefte daaraan niet aanwezig is, daar geeft het geen zin te spreken van cis Eerst dan kan dit w.w. gebruikt worden, wanneer de persoon den toestand van „hongeren", waarin hij verkeert en ten opzichte waarvan hij passief is, met opzet, uit vrij wilsbesluit laat voortduren, cis is dus een opzettelijk niet-eten, een vrijwillig hongeren. — Naast het w.w. dat alleen in de Kal voorkomt, wijzen wij op de als subst. gebezigde Infin. ci'SDeze vorm wordt gebezigd, behalve afzonderlijk, in de verbindingen C1S CIS *), CIS tnp s), CIS CH|53), en beteekent dan: de vaste(n).

Van '/yvTsveiv bestaat een subst. v/^tsix. In 't Latijn spreekt men van jejunium.

Behalve met DIS zou het begrip vasten ook bedoeld zijn met csj n;y.

n:y uit. i (arab. Lc), niet te verwarren met n:y uit beteekent : „eine niedrige Stellung einnehmen"4), in de Kal lijden. De meest voorkomende species is de Piël. Deze heeft

niet altijd uit te maken is, in hoeverre ook niet-drinken daaronder begrepen wordt, kunnen wij voor 'tvervolg volstaan, van 'teerste slechts te gewagen.

') b.v. 2 Sam. 12 : 16v.

2) b.v. 1 Kon. 21 : 9, 12. ') Joël 1 : 14.

4) G e s e n i u s, Lexicon.