is toegevoegd aan uw favorieten.

Het vasten bij Israël

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

baat hem zijn wasschen? Alzoo is de mensch, die voor zijne zonden vast en heengaat en hetzelfde doet." „Zonde in onwetendheid begaan, doet hij (de rechtvaardige) te niet met vasten , I's. Salomo 8 : 8. IV E.«ra belooft op een vasten van 7 dagen de openbaring van belangrijke dingen, 5 : 13; 6 : 31; vg. ■> : 19, 20; G : 35. 36. In denzelfden geest getuigt Apoc. Barueh 5 : 7; !); 12 : 5v.; 20 : 5\\; 43 : 3; 47; 86 : 2. Test. 12 Patriarchen laat Josef verhalen, hoe hij 7 jaren vastte, maar den Egyptenaren het deed voorkomen, alsof liij weelderig leefde, Test. (Josef) 11: 3. In hetzelfde hfst. heet

het, dat God hem. die in een donkere kuil vast liefheeft

boven dengene, die in kamers zwelgt," vs. 9; wordt de uitwerking geroemd van geduld, gebed en vasten, vs. 10. Rachel bidt tot den Heer met vasten, Test. (Benjamin) 12 : 1. Nog komt de ritus voor in Hemelvaart van Mozes 9 : G en (Slavische) Henoch 9; 56 : 1.

Hoewel voor elk der genoemde geschriften de tijd van ontstaan niet volkomen vaststaat, en sommige') wellicht eerst uit de le eeuw n. Chr. dateeren, kunnen in het algemeen de aangehaalde teksten worden aanvaard als getuigenissen voor den vastenritus vanaf + 165 v. Chr. tot op den tijd van het ontstaan van het Christendom.

In het hieuwe Testament komt bet gebruik meerdere malen voor. Jezus vast 40 dagen en 40 nachten, Matth. 4 : 2. Over bekend is het Matth. 6 uitgesproken oordeel over het vasten der Parizeen. Dezen toch en ook de Johannesleerlingen vasten, Matth. 9 : 14v. vg. Mare. 2 : 18v. Luc. 5 : 33v. De laatsten zeker op voorbeeld van hun leidsman, Vatth. 11 : 18, 19. De daemonen kunnen uitgedreven worden niet dan door gebed en vasten. Matth. 17 : 21. De profetes Anna diende God nacht en dag met vasten en gebeden, Luc. 2 : 37. In

'> In de tegenwoordige ledactie b. v. Baruch vboek), Test. 12 Patr. vg. E. Kautzsch, Apokryphen und Pseudepigraphen d. A. T. 1900.