is toegevoegd aan uw favorieten.

Het vasten bij Israël

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een sterfgeval, was vrijwel onmogelijk. Maar liier kon en moest 2 Sam. 12 alleen helpen. Vandaar de vrij zonderlinge verklaring van deze pericope.

Wij merkten hoven reeds op. dat door het antwoord van David aan zijne dienaren duidelijk wordt, hoe de koning x) blijkbaar geen kennis draagt van de reden, waarom men gewoon was na een sterfgeval te vasten. Dit is wel opmerkelijk. Of ook de dienaren van bet waarom wisten, is ook een vraag, maar in elk geval: de pericope 2 Sam. 12 : löv. ireet niet. waart mi eigenlijk na een sterfgeval werd gevast.

Wanneer wij samenvatten, wat achtereenvolgens werd gevonden. dan blijkt, dat in 2 Sam. 12 : löv. :

1. David vast bij het leven van het kind, en dit niet doet na het overlijden,

2. de dienaren zich daarover verwonderen, zoodat wij moeten gelooven,

a. dat zij gewend zijn aan vasten na een sterfgeval,

b. dat zij niet weten van een vasten nog bij het leven.

Dit verschil in standpunt van David en zijne hovelingen

blijkt mede uit de reden van vasten, nl.

1. is de reden van Davids vasten vóór het overlijden het geloof, dat het een middel kon zijn om Jahwe te vermurwen.

2. is de reden, dat hij niet vast na den dood van het kind, een gevolg van zijn overtuiging, dat het vasten dan zonder nut is.

Het opgeven van deze twee redenen moet de dienaren overtuigen en bevredigen, weshalve

a. de reden voor zijne vasten, door D. opgegeven, den dienaren onbekend was,

b. die reden voor vasten niet is geweest die voor het hun bekende vasten na een sterfgeval, terwijl eindelijk

') Of de auteur, die in dit verhaal door den koning zijn meening laat zeggen.