is toegevoegd aan uw favorieten.

Het vasten bij Israël

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vrij algemeen houdt men vs. 4 voor onverstaanbaar, en leest daarom in pl. v. in pl. v. en1', con'' en

vertaalt dan (vs. 3): ,.Zij (d. i. de Israëlieten) zullen niet blijven in Jahwe's land, Ephraïm zal naar Egypte terugkeeren en in Assur wat onrein is eten (vs. 4). Zij zullen geen wijn plengen voor Jahwe, noch hunne offers voor hem op het altaar leggen; hun brood zal als brood van rouw zijn: al wie er van eet wordt verontreinigd, want hun brood dient alleen voor hen zeiven: het komt niet in een huis van Jahwe." Deze tekstverbetering ») berust op de volgende onderstellingen: 1. Alle spijs in het heidensche land is onrein, omdat dat land zelf onrein is, Am. 7 : 17; op grond daarvan moet vs. 3b. vertaald worden: .,in Assur zullen zij wal onrein is eten. 2. Omdat alleen in Kanaan aan Jahwe kan geofferd worden, kan in het buitenland geen sprake zijn van zebachim; om die reden slaat de vergelijking met treurbrood niet terug op arvnat, moet het laatstgenoemde zelf'stnw. voorwerp zijn van t voorafgaande w.w. en is de invoeging van een onderwerp in het onmiddellijk volgende noodzakelijk (co^',,). 3. Het tertium compar. dus is: „een ieder die het eet, wordt onrein zoodat 4. E'iiN 'S of treurbrood onreine spijze is.

Reeds de eerste onderstelling deugt niet. Wel zijn heidensche landen onrein, maar voor de bewering, dat daarom ook al het voedsel in het heidenland onrein is, kan men geen bewijs aanvoeren. Integendeel, Daniël, Judith, Tobias, zij allen wachten zich voor het gebruik van onreine spijs, en gebruiken, hoewel zij op heidenschen bodem zijn, rein voedsel. Kanaan is Jahwe's gebied; dit neemt niet weg, dat binnen de grenzen van dit land niet alle spijs heilig was : daar waren onreine en reine levensmiddelen, en wat rein was, was daarmede nog niet heilig. Zoo ook over de gren-

Zij is voorgesteld duur Kueueu, ovwg«iQmen doo W e 11 li . L V* wi t U T, Grli neise