is toegevoegd aan uw favorieten.

Het vasten bij Israël

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vertaalt men : „daar (d. i. in Egypte) zullen zij als onreinen vleesch eten", dan is dit parallel met Ez. 4 : 13, waar de Israëlieten noü aan1' zullen gebruiken.

De lezing van -it?a in pl v. -njpjo brengt ons tot weerlegging van de tweede onderstelling, dat in het buitenland niet meer sprake is van zebachim. nat is in den regel: „slachtoffer . maar komt toch ook voor als: „maal van geslacht vleesch", zie b.v. Ez. 39: 17; vg. Lexica. R. Smitli zegt: „Zebacli is the more general word, including all animals slain for food. agreeable with the fact tliat in old times all slaughter was sacrificial. In later times, when slaugliter and sacrifice were no longer identical, zebach was not pre-

cise enough to be used as a technical term of ritual " !)

Hozea spreekt ook elders (8 : 13) van Israëls zeliachim. waarvan zij liet vleescli eten, maar die Jahwe niet welge% al lig zijn -), zoodat het eten van deze zeliachim niet gelijk staat met liet aanzitten aan een offermaal. Abotli 3 : 4 is sprake van C'no 'nat; de beteekenis van deze plaats is e\ ein\ el twijfelachtig3). In elk geval kan men van een zebach eten buiten de gemeenschap met Jahwe om. Al is dus liet vleesch hiervan geen heilige spijs, het is daarom nog niet onrein 4). Zoo kan de Israëliet ook in heidensch land vleesch gebruiken, dat weliswaar niet in gemeenschap met Jahwe

^ R- H a r p e r, A critical and exeg. comm on Amos and Hosea, Edinburgh, 1905

') Eeligion of the Semites, I2 p. 237 n. 1

-) „Dit staat in allen geval in vs 13, hoe onzeker de lezing is," H. Ooi t, Hozea, Theol. T. XXIV, 1890, blz. 490.

') XS- aant. bij deze plaats In L. Goldschmidt's editie van den Babyl. Talmud; voorts Ps. 106 : 28; over de vraag wat „doodenoffers" zijn, T. Chulin 2 : 18, 20.

4t Men gaat gewoonlijk van de veronderstelling uit, dat tusschen heilig en onrein geen midden is. Men redeneert: omdat iets niet heilig is, is het onrein. Ten onrechte. Tusschen beide ligt het profane. Dit is niet heilig, maar kan rein en onrein zijn.