is toegevoegd aan uw favorieten.

Het vasten bij Israël

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

chim) zullen zijn als treurbrood; een ieder, die liet eet, zal onrein zijn !): want hun brood dient alleen voor hen zeiven: het komt niet in een huis van Jahwe."

Zoo blijken Ez. 24 : 17. 22; Deut. 2G : 14 en Hos. 9: 4 elkaar wederkeerig te steunen : ckn S is hetzelfde als mm 'b en kan slechts reine spijs zijn. Dat dit treurbrood door vrienden en bekenden aan de verwanten na een sterfgeval wordt verschaft. wordt voor den O. Test. tijd aanbevolen door Jer 16 : 7.

Deze tekst is het meest bedorven. Met het oog op het aanstaande strafgericht over Juda wordt Jeremia door Jahwe verboden te huwen, aan rouwbeklag of feest mede te doen. Zijn gedrag zal een voorteeken zijn van den toestand, die door Jahwe zal worden in 't leven geroepen. Want „grooten en kleinen zullen sterven in dit land; geen begrafenis, geen rouwbeklag valt hun ten deel: men maakt zich geen insnijding of kale plek om hen" (vs. G); en dan vs. 7:

no-ty ioru1» en'; icis» nS

ION-S'! V3N"S coin:ri Dia eniN ipir téi

Dit wordt in de LXX weergegeven met:

y.xi ou (j.y, y./.x7bij xproc sv irsi/Ssi x-jrxy sic trxpxk^iv st) Tsbr/IXCTf

cu ttctis'jo-iï x'jtou Trorjpin sic xxpxx?.-/,™ st) ■üxrp'i v.xi [j.v-p) xvtcü.

In overeenstemming met LXX leze men in pl. v. cn^ nr7v vertaalt de Vulgaat met „lugenti", weshalve

moet gevocaliseerd worden, omdat dit den zin meer verstaanbaar maakt:

In t 2e lid heeft de LXX voor crux het enkelv. ims

') Immers: alleen onreiner* eten treurbrood.