is toegevoegd aan uw favorieten.

Het vasten bij Israël

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DERDE HOOFDSTUK.

Het vasten voor de godheid.

§ 1. Bespreking der teksten uit het Oude Testament.

Een der oudste voorbeelden van vasten als godsdienstige handeling is te vinden in 1 Sam. l i : 24. Saul is in gevecht met de Filistijnen. Na de heldendaad van Jonathan en zijn wapendrager is het voordeel aan de zijde van de Hebreën. Jahwe schonk dien dag Israël de zege. Maar de vijand is nog niet volkomen verslagen. Het volk schaart zich om Saul, ten einde de vervolging voort te zetten. Nu bezweert Saul het volk met de woorden: ,,Vervloekt de man, die iets gebruikt vóór den avond, voordat ik mij op mijne vijanden gewroken heb. En hel gansche volk eet niets. Maar wanneer het nu straks in een bosch komt, waar veel honig is. en zich zorgvuldig van gebruik onthoudt, overtreedt Jonathan het verbod zijns vaders. Hij had van den eed niet gehoord. Eén uit het volk maakt hem nu opmerkzaam op zijn overtreding. Als Saul eenigen tijd later Jahwe raadpleegt, of men de vervolging zal voortzetten dan wel staken, ontvangt hij geen antwoord. Jahwe is verstoord. Waarom en wie is de schuldige':' En bij aanwijzing van liet lot komt het uit. dat Jonathan schuldig is. Intusschen is het volk na dien dag van onthouding op eigen gelegenheid overgegaan tot slachten van het buitgemaakte vee. Zoodra Saul hoort, dat men het vleeseh met het bloed eet, treft hij de noodige maatregelen voor een ordelijk maal, waarbij liet bloed op het altaar wordt gebracht.