is toegevoegd aan uw favorieten.

Het vasten bij Israël

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Kautzsch). Niet (en onrechte. He teksten zelf zeggen het niet zoovele woorden. Deze bepaling is evenwel niet voldoende. Letten wij op de verwantschap met Dan. 9 : 3v., 21; 10 : 3v. Ook het daar voorkomende vasten noemt men voorbereiding tot de ontvangst van openbaringen. Met Ex. 34 : 28 boet deze tekst ile plaats voor die soort vasten. Werkelijk is er tusschen IV Esra 5 : 13: 6 : 31 en de teksten in Daniël groote overeenkomst. In Daniël, een apocalyptisch boek evenals Esra. volgt op bet vasten van den profeet de verschijning van Gabriël. in IV Esra die van Uriël. Beide engelen brengen openbaringen omtrent de toekomst. Daniël zoowel als Esra aanschouwen en vernemen het hun geopenbaarde niet realiter, maar in een visioen, dat weliswaar voor hen werkelijkheid geeft. Bij beiden gaat een vasten van meerdere dagen aan t gezicht vooraf. Is er dus geen verschil in beteekenis met betrekking tot het vasten?

Niet zonder reden noemt prof. Matthes het vasten in IV Esra ..een noodzakelijke voorwaarde voor het ontstaan der exstaseterwijl Dan. !> : 3v. wordt geciteerd ten bewijze, dat vasten liet gebed wijdt '). Is echter het vasten in Dan. !) : 3v. een wijding van het gebed, waarom ook niet in IV Esra? Zoowel 5 : 13. l!t, 20 als 6 : 31, 35, 36 gaat het vasten gepaard met bidden, zoo goed als dit in Daniël bet geval is. En omgekeerd, wanneer in IV Esra het vasten noodzakelijke voorwaarde is voor bet ontstaan der extase, kan hetzelfde niet gezegd worden van de onthouding, door Daniël in acht genomen? Ook bij hem komt de openbaring in den vorm van oen visioen, ook Daniël verkeert in extatischen toestand, 10 : 7. In beide gevallen is het vasten noodzakelijke voorwaarde voor het ontstaan der extase.

Toch is het verschil tusschen het vasten in Dan. en dat

') J. C. Matthes. Bouw- en doodenvereeriug in Israël, Theol. T. 1900, blz. 195.