is toegevoegd aan uw favorieten.

Het vasten bij Israël

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voegt, zult gij u verblijden." Het vasten is hier dus. hoewel bijkomstig, niet alleen verdienstelijk, maar overtollig goed werk !). Gez. 3 : 10 herinnert meer aan het ,,bidden en vasten in hel N. T. „Elke bede eischt verootmoediging; vast derhalve, en gij zult ontvangen, wat gij van den Heer begeert."

In de door B. P. Grenfell en A. S. Hunt in 1897 te Behnesa gevonden Logia Jesu komt o. m. deze merkwaardige uitspraak voor: htyn Iv,<toïc ^ roy xo'irftov o-j w evp>]T£ rip $X7tteixv toü becv' v.xi sxv ,ctij tx^^xtIt^tc to tx(3(3xtov oiix o^etbe tov irxrépx 2).

vyvrejen met datgene, waarvan men zich onthoudt, in den 4den naamv. komt elders niet voor. Bij Clemens Alexandrinus zijn de uitdrukkingen oi tcv zcti&cu Stiom. III : 16: 99 en txv xoff&ixwv i/v\<TT£i>eiv Ecl. Proph. 14 te vinden. De 2de naamv. is ook natuurlijker. In de 4de nv. staat gewoonlijk de duur der onthouding.

Txjop. t. 7. is waarschijnlijk de letterlijke overzetting van D2ü3t? inaon van Lev. 23 : 32. Doch het is onaannemelijk, dat Jezus hier de viering van den Verzoendag zou aanbevelen. "Welke sabbath is dan bedoeld? Alen **) heeft ter vergelijking niet deze uitspraak geciteerd Const. Apost. 5 : 15: • •Hij [Jezus] wekte ons [de apostelen] op te vasten gedurende deze zes dagen (ri$ mépxs rxvrx?) wegens de goddeloosheid en zondigheid der Joden en de vasten te verbreken

') A. C. Duke r en W. C. van Manen, Oud-Christelijke Letterkunde, 1871, I blz. 400, 403.

2) Vg. hierover Grenfell and Hunt, Logia Jesu, 1897 p lOv.; E. A. Abboth. The Logia of Behnesa, etc in The Amer. Journ. of Theology 1898 II p. 7v.; J. Jacobs, Logia Jesu, in J Q. Review, 1898 (X) p. 186; A. Harnack, Ueber die jüngst entdeckten Sprüche Jesu, Mohr, Tübingen 1897.

3) E. Abboth, Am. J. of Theol. 1898 II p. 8.