is toegevoegd aan uw favorieten.

Het vasten bij Israël

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van spijs en drank verloren, en beduidt: zich onthouden in t algemeen '). Diende in enkele boven behandelde gevallen bet vasten tot versterking van geloof en geestelijk leven, hier eischt hetzelfde doel afsterving aan het natuurlijk en zinnelijk leven d. i. de wereld, m. a. w. het begrip vasten is verruimd tot liet begrip ascese.

') In denzelfden geest lezen wij in A. J. H. Brandt's Manduische Religion, 1889 S. 93, § 52 : „Fastet das grosse Fasten, das nicht von Essen und Trinken der Welt ist Fastet eure Augen vom Blinzeln und seht keine Sclilechtigkeit (an); fastet eure Ohren vom Lauschen an Pforten, die nicht eurer sind; fastet euren Mand u. s. w. . .. und lasst nicht ah, bis ihr aus euren Leibern ausgeht." Deze uitspraak zou polemiek zijn tegen het vasten der Christenen, „die ein Fasten des Frevels fasten und Verneinungen der Liige verrichten.'' Vg. nog het door C. P. T i e 1 e aangehaalde, Geseh. v. d. Godsd. i. d. Oudheid t. Alex. d. Gr. II 1902, blz. 312v.