is toegevoegd aan uw favorieten.

Het vasten bij Israël

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zach. 7 en 8 in dezelfde maanden ook rouwdagen vermeld worden, ligt de gevolgtrekking voor de hand, dat liier van dezelfde rouw- en vastentijden sprake is.

Van de genoemde vier vastendagen is 9 Ab verreweg de belangrijkste. Terwijl de Joodsche bronnen met betrekking tot de drie overige nagenoeg zwijgen, wordt 9 Ab herhaaldelijk genoemd. Voor den Talmudischen tijd getuigt R. Jeremja bar Abba, Taan. 11b: ,,In Babyion wordt behalve 9 Ab geen enkele(n) vasten(dag) streng gehouden." Deze dag vertoont groote gelijkenis met 10 Tischri. Naast den Groofen Verzoendag, staat hij daar als jupn iiS'2 cv, de kleine verzoendag. Evenals op 10 Tischri duurt de vastentijd van avond tot avond J). ,,De geleerden zeggen (Taan. 30a): Alle voorschriften voor rouwdragenden moeten ook op 9 Ab in acht worden genomen; verboden is namelijk: eten, drinken, zich zalven, sandalen aantrekken en de bijslaap (vg. Joma 8:1); ook is het niet geoorloofd in Pentateuch. Profeten of Hagiographen te lezen, enz., wel in onbekende bijbelplaatsen, in Klaagliederen, Job en de Jeremiaden, enz." R. Simeon b. Gamaliel zegt: „Wie op 9 Ab eet of drinkt, begaat gelijke zonde als wie dit doet op den Verzoendag", baraitha Taan. 30b. Ook „zwangere vrouwen en minnen vasten op 9 Ab, en den Verzoendag, enz.". T. Taan. 3 : 2, vg. jer. Taan. 1 : 6. Ileerscht op 10 Tischri 24 uur lang strenge sabbathsrust (de Gr. Verzoendag is een sabbath), het al of niet werken op 9 Ab hangt af van plaatselijk gebruik. „Op plaatsen, waar men op 9 Ab gewoonlijk werkt, daar werke men, waar niet. daar werke men niet. De geleerden evenwel onthouden zich overal op dezen dag van arbeid. R. Simeon b. Gam. zegt: een ieder gedrage zich in dit opzicht als een geleerde," M. Pesachim

') Niet iilzoo op de drie overige vastendagen, S cli u 1 ehan Aruch, Uebersetzt von H. G. F. L ö w e sen., Wien, 1896 I S. 117.