is toegevoegd aan uw favorieten.

Het vasten bij Israël

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1 : •>. R. Akiba zou geoordeeld hebben (Taan. 30b): , Wie op 9 Ab werkt, hij zal geen zegen ervaren." „Op 9 Ab groeten geleerden elkaar niet; en leeken [groet men] met gedempte stem fn£n nfitra)", T. Taan. 4:12; vg. M. Taan. 1 : 8; Jer. Gem. t. p. — In T. Bikk. 2 : 9 schijnt te staan, dat 9 Ab de dag voor de houtleverantie van priesters (en volk) was; en dat men dan gehouden was te overnachten. *) Doch M. Taan. 4 : 5 wordt onder de daarvoor bestemde dagen 9 Ab niet genoemd.

Hoe belangrijk 9 Ab ook als rouw- en vastendag is, voor een sabbath moet hij wijken. ,,Wanneer 9 Ab op een sabbath valt, aldus T. Taan. 4 : 13, vg. jer. Taan. 4 : 6, „dan eet en drinkt men zooveel men noodig heeft; men brengt op den gewonen tijd (nnyt?3) een volledig maal op tafel, en men wijkt van geen enkele der verordeningen af, vanaf den 9den Ab (d. i. Vrijdagavond) tot den uitgang van den sabbath (d. i. Zaterdagavond) Dat dit voorschrift voeling

met de praktijk houdt, blijke uit T. Taan. 4:6: „R. Eliëser b. R. Zadok zeide: ik behoor tot de familie van Senaah I). Benjamin, en eens gebeurde het, dat 9 Ab een sabbath was; toen hebben wij hem (d. i. de viering van 9 Ab) uitgesteld tot den dag na den sabbath; en wij hebben gevast,

') 'ui ni'V [uijtbi.... njfï'jis oun: 'xy |o;. In de variant leest men 2K2 nyETi en na „de priesters" Dj'm. Het is onzeker, of eigenlijk wel van 9 Ab sprake is, want M. Taan. 4 : 5 begint: Djrni oun; "sy [o; nym: „de tijd voor de houtleverantie van priesters en volk is [op] negen [bepaalde dagen]". Dit is de beste vertaling, omdat onmiddellijk daarop 9 datums worden vermeld, waaronder bovendien niet 9, maar wel 10 Ab voorkomt. Moet men dus T. Bikk. 2 : 9 emendeeren naai- deze plaats of omgekeerd? Men vergelijke ook M. Megilla 1:3: 'Ul 3X3 nytrtll ouro -xy fOï. Naar dezen tekst verbeterd zou T. Bikk. 2: 9 beteekenen: „Ten tijde van de houtleverantie van de priesters

(en het volk) en op 9 Ab moet men overnachten " (bet overnachten

op 10 Tischri T. J. Kipp. 1:19; 5: 14) Of moet tusschen de genoemde teksten, die toch opvallende overeenkomst vertoonen, geen verband hoegenaamd worden gezocht ?