is toegevoegd aan uw favorieten.

Het vasten bij Israël

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geval kan geen enkel bewijs worden geleverd, dat de vasten uit misverstand ten aanzien van Est. » : 31 is opgekomen.

Thans zullen wij nagaan, wat er voor pleit, dat de purimvasten reeds van onden datum is. Daartoe hebben wij eerst uit te maken, welke de oudere gewoonte is: het vasten op Purim, 13, 14 of 15 Adar dan wel daarna. Prof. Wil deboer (cnram. Est. 0:31) zegt: „Den Juden wird «herlassen, wie und wann sie fasten wollen, sei es an einem der beiden Tage, 14 und 15 Adar, sei es vorher." Voorzeker wanneer men eenmaal er van overtuigd is. dat Est. 0 : 31 vasten voorgeschreven wordt, dan moet men wel gelooven, daar een tijdsbepaling ontbreekt, dat tijd en duur der onthouding aan eigen goedvinden wordt overgelaten. Doch Est. !) : 31 blijve hier buiten spel.

Omtrent den tijd der purimvasten zijn ons twee teksten bekend, maar beide eerst uit de 8ste eeuw. Wij noemden ze reeds. De Scheëltöt spreekt van een vasten op 13 Adar. En Soferim 21 : 1 luidt: „Naar de ordening van onze Westelijke leeraars onderbreekt men de purim[vasten]; [welke ordening is] te vasten de drie vastdagen van Mordeehai en Ester1), en [wel] na Purim op den 2den. den 5den en den 2den dag." ef. li : 4. Dit gebruik is zeker niet oorspronkelijk. I. Levi2) meent, dat deze vasten niet gehouden werd, om uitvoering te geven aan het zgn. voorschrift in Est. 9 : 31 maar „alleen om in niets voor Ester en Mordeehai onder te doen. Soferim

21 : 1 bewijst veeleer, dat het gebruik nieuw was " De

laatste opmerking is niet juist. Doch Levi heeft in zooverre

') Hier wordt dus geleerd, dat M. en E. niet 3 achtereenvolgende nachten en dagen, maar den 2den, 5den en 2den dag- der week hebben gevast. Aldus ook Jalkut Ester volgens J. Muller in zijn ed. v. Masechet Soferim, 1878 aant. op 17:4. Doch volgons Jebamoth 121b, Ester en de Targumin vastten M. en E. 3 dagen achtereen (13 14 15 Nisan; Targum schijnt 14, 15, 16 Nisan te bedoelen), ibid, wat overeenkomt met de bedoeling van Est. 4 : 1H.

a) Revue d. Et. J. 47, p. 170.