is toegevoegd aan uw favorieten.

Het vasten bij Israël

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Mag men dus aannemen, dat het vasten op Purim meer oorspronkelijkheid heeft dan dat daarna, hoe kan men er toe gekomen zijn purimvasten te houden? I)e aanleiding kan onmogelijk gelegen hebben in het karakter van het officieele purimfeest. De oplossing der moeilijkheid kan, dunkt ons, slechts geboden worden door de onderstelling, dat een of meer der datums (18. 14, 15 Adar) oorspronkelijk vastendagen waren, ja, dat èn Xikanordag èn purimdagen de strekking hebben de oude vastendagen te verdringen en in vreugdedagen om te scheppen. Zoo iets is op zich zelf volstrekt niet ongewoon. Er is alle reden om te vermoeden, dat de sabbath oorspronkelijk een verbodsdag was, waarop ook gevast werd. In plaats daarvan is hij geworden do vreugdedag, waarop veel en goed eten wordt aanbevolen. De vier vastendagen in Zacliarja 7 en 8 vermeld waren van ouds in zwang. Maar Zacliarja laat Jahwe zeggen, dat hij de vasten in vreugde en blijdschap, in feestgetijden zal doen verkeeren (8 : 18\\). Toch zijn de vastendagen als zoodanig in gebruik gebleven. Zoo wordt ook Est. 9 : 22 gezegd, dat „de maand van jammer was verkeerd in vroolijkheid, van rouw in een feestdag", ,,dat men die dagen zou maken tot dagen van maaltijd en vroolijkheid, waarop men elkander geschenken en aan de armen giften zond." En in weerwil daarvan wordt een purimvasten gehouden.

Intusschen men zal de bewering, dat in oorsprong ook op Purim gevast werd, niet voldoende gemotiveerd achten, omdat de purimvasten eerst in belichten uit de 8ste eeuw wordt vermeld. Maar wij meenen voor deze vasten nog twee andere en wel veel oudere bewijsplaatsen te kunnen aanhalen. Ze zijn M. Megilla I : 3 en T. Megilla 1 : 0. Met opzet hebben wij er niet eerder melding van gemaakt, omdat althans M. Meg. 1 : 3 gewoonlijk anders wordt verstaan en de hier voor te dragen uitleg niet zonder bezwaren is.