is toegevoegd aan uw favorieten.

Het vasten bij Israël

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vj[/,épX$ V, TETpxhx V.x) 7TX: X7X.£'JV,'j' STl TV, fAiV TCTpxhl V, üp171:

i&ï.bev v, v.xtx tcïi Kvptev, l:vèx %piiftX7iv STrxyysi/.xptêvc-j ryv

7rpS$C7lXV TV, Si' TTXpX7V.S-jyi CTt £7rxbsv S h-jpiCï & x'JTV, zxbo: Ti hx 7tx-JPVJ -JTO Uovrton ÏIi^xtoj. Vg Josephi Hypomnesticum, c 145 (te vinden bij Fabricius, cod. pseudep. Vet. Test. II, aanhangsel): Zixti c'i 1 cvhxioi tijv 7rsnxtv,v vyTTSvouftv, x t. ?. , Ignatius ad Philipp. 13. Epiphanius, Haer. 16 : 1 zegt van de Joden: êvyrtivov Sic toü 7xj3(3xts'j, èi'JTepxv xxt ■zefj.TTVj^. Ook de FalaschcCs vasten op den 2den en 5den weekdag, Jewish Encycl. V, p. 328. De vrome Togril Beg (11de eeuw) vastte eiken Maandag en Donderdag, Abulfarag bar Hebraeus (Gregorius), Chronicon Syr., p. 237 (ed. Kirsch p. 442). Vg. nog Cl A lexandrinus, Strom. VI: 12: 75; Tertullianus, de Jejun. 2, e. a.

§ 7. Oorspronkelijke aanleiding tot vasten op den 2den en 5den dag der week.

Niet gemakkelijk te beantwoorden is de vraag, waarom juist op de twee genoemde (lagen werd gevast. De redenen daarvoor door de Joden opgegeven laten onbevredigd. Aanvankelijk zou men Donderdags gevast hebben, omdat op dien dag Mozes den Sinaï beklommen had, en Maandags, omdat hij op een Maandag weer was afgedaald. Later, na de verwoesting van den tempel door de Romeinen, geraakte die verklaring op den achtergrond. Nu heette het. dat men genoemde dagen vastte in herinnering aan de verbranding van den tempel; op den _>den weekdag werd de eerste door Nebukadnesar, op den 5den de tweede tempel door Titus in de ascli gelegd, Josephi Hypomnesticum c. 145, bij Fabricius. Cod. pseudep. Vet. Test. II. De Schulchan Aruch1) merkt op, dat som-

Vert v. Löwe. I* S. 126.