is toegevoegd aan uw favorieten.

Het vasten bij Israël

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

houden de gerechtshoven in de steden zitting; zet men zich in de synagogen om te lezen, enz.", T. Taan. 2 : 4.

Zonder twijfel is het niet toevallig, dat èn vasten èn synagogebezoek èn rechtszittingen bij voorkeur op den 2den en 5den dag plaats hadden. Men mag gerust aannemen, dat er innerlijk verband is tussclien deze drie. Op welke wijze zal blijken. Wij zullen thans in de eerste plaats eenige mogelijkheden omtrent de opkomst der vasten op Maandag en Donderdag bespreken, die ons niet waarschijnlijk voorkomen, om daarna in het licht te stellen, waarin de historische aanleiding dezer vasten naar ons oordeel moet worden gezocht.

In de eerste plaats kan deze vasten opgekomen zijn ten gevolge van het opgaan naar de synagogen. Vooral voor de plattelandsbevolking, die daarvoor soms een verre reis moest ondernemen (Meg. 1 : 1—3), maar toch ook voor de inwoners der steden werden de Maandag en de Donderdag door het synagogebezoek min of meer gewijd. Wie dus om zijne verdiensten te vergrooten meende te moeten vasten, voor hem waren de synagogedagen daarvoor bizonder geschikt. Maar dan nog. waarom waren juist de 2de en 5de dag synagogedagen? Terwijl aangenomen mag worden, dat het lezen in de synagogen en het houden van rechtszittingen met bedoeling op dezelfde dagen plaats had, geschiedde dit niet in de eerste plaats, opdat ieder, die voor het ééne doel in de stad kwam, te gelijker tijd ook van' den anderen „dienst' kon profiteeren (Baba Kamma 82a), maar omdat er van ouds innig verband tussclien synagoge en rechtscollege is. De synagoge is vermoedelijk geboren uit de samenkomsten aan de stadspoort. Hier had ook in ouden tijd de rechtspleging plaats. De bijeenkomsten in de synagogen zijn dus allicht van jonger datum dan de rechtspraak op den 2den en oden dag der week. Daarom zou eerder moeten worden gevraagd: waarom liielden de rechtscolleges juist op Maandag en Donderdag zitting?