is toegevoegd aan uw favorieten.

Het vasten bij Israël

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lijk na te gaan, in hoeverre de vastenpraktijk evenredig geweest is aan de omvangrijkheid der Rabbijnsche bepalingen. Gelijk aanvankelijk de Thora, zoo zullen de voorschriften der Rabbijnen omtrent vasten hunne toepassing in de praktijk grootendeels niet of slechts in beperkten kring hebben gevonden.

Daar het systematische in de Rabbijnsche letterkunde vrijwel geheel ontbreekt, is het niet zeker of in dit hoofdstuk de gegevens altijd wel in betrekking tot het juiste onderwerp zijn gesteld. Moge voortgezet onderzoek het onjuiste in de gegeven voorstellingen aan den dag leggen en als voorbijgaande meening zijn ondergang tegemoet voeren. Du choc des opinions jaillit la vérité.