is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bladz. 335, in N°. 1070, lees: ontvanger van Drente.

» 346, „ „ 1108, voorlaatste regel v. d. noot, lees: circa

1808.

» 349, „ ,1120 noot lees: 1667 (sic).

„ 372, voeg in bij de noot tot N<>. 1193: Zie regesten Nos. 89*, 94, 100.

„ 379, regel 10 v. b. laat weg: huis.

n » 1 r, 12 v. o. lees: van Coecange.

„ 393, „ 9 , „ : van Bronswijk.

„ 401, laat het hoofd boven N°. 1278 vervallen.

„ 404, regel 9 v. o. lees: markegenooten.

* 405, in N°. 1293 „ : Witte wijk.

„ 409, regel 11 v. o. „ : van de hand.

i> 471, „ 2 v. b. „ : het lid van dien raad Enoelenberö.

» 483, „ 12 v. o. „ : Nieuwe laan.

„ 533, „ 12 v. b. voeg in achter commissaris: met bijlagen.

„ 621, voeg in als regest:

89*. 1476, September 14.

Johan Stelling, ambtman te Coevordeti en vaii 't land Drenthe Willem ten Holte en Claes Dkninge, Rolof Husinoe en Rolof Vockinge bepalen —, als overman en scheidslieden tusschen de buren van Valte en van Weerdinge, — de grens tusschen beide marken.

Met bezegeling door J. S.

Gegeven in den jaere onss Heern duisent vierhondert ses ende tseventich, op des hilligen Cruses dach Exaltationis.

Afschrift (17»ie eeuw) in Inv. N°. 1193 (afd. Varia) fol. 1—2.

NB. Het oorspronkelijke stuk was geschonden of niet geheel leesbaar, het afschrift vertoont lacunes.

Bladz. 623, regels 11 en 13 v. b. lees: Inv. N°. 1193 (afd. Varia). „ 627, in regest N°. 105 lees: Harmen Schijrenbkicke. * 631, „ „ , 117 „ : Clawes Frese.