is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„extraheert uijt de prothocollen van deselve landtsdaegen". 29 December 1601—1650 Februari 20.

I deel.

NB. Het doel van dit uittreksel is niet bekend.

11. „Aanteikeninge van eenige landsdagresolutiën", d.d. 1603—1647. (Midden 18de eeuw).

1 stuk.

NB. Het doel van dit uittreksel is niet bekend.

12. „Notulen van eenige resolutiën bij de Ed. Mog Heeren „Ridderschap en Eijgenerl'den, staten der landschap Drenthe gekomen en in 't corte gestelt," d d. 1626—1690. (c. 1800).

1 deel.

NB. Het doel van dit uittreksel is niet bekend.

IS. Minuten en aanteekeningen van resolutiën van Drost en Gedeputeerden, van verschillende dagen tusschen 11 October 1615—1790 Augustus 23.

1 portefeuille.

NB. Aanwezig zijn minuten over 11—13 October 1615; 6 April 1626; 22 en 23 Februari, 28 en 29 Juni 1627; 4—13 December 1628; 11 Juli 1629; 5 Augustus 1631; 1 Maart en 21 December 1632; 30 Maart 1633; 27 Februari 1634; 24 November 1640; 13 September, 25 October en 3 December 1641; 8 Februari en 19 September 1642; 21 Januari 1648; 15 Augustus en 27 November 1649; 22 en 23 Maart 1650; 28 Mei 1652; 4 en 5 Februari 1653; 2 Juni en 19 Augustus 1654; 1 December 1655; 8 Januari en 13 Augustus 1659; 19 Januari en 24 November 1665; 11 Juni 1667; 14 Maart 1673; 6 Maart 1692; 4 Augustus 1728; 1 Maart en 4 Augustus 1752; 2 October 1754; 27 April en 4 October 1757 ; 15 Maart 1760; 19 Mei 1761; 18 Mei

1764; 4 November 1766; 1767; 14 Februari 1769;

16 Februari 1773; 25 Maart 1774; 7 Augustus 1775; 16 October 1777; 30 Januari, 22 Mei, 2 October 1778; 28 Januari, 23 Maart en 19 Juni 1779; 28 September 1781; 19 Februari en 27 Augustus 1782; 19 Mei 1786; 23 Augustus 1790.

Enkele minuten wekken door een dorsaal opschrift de veronderstelling, dat zij behoord hebben in een dossier.

Hierbij een memorie voor den drost, met bijlage. Beide stukken werden gelezen ter vergadering van Drost en Gedeputeerden d.d.