is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wordt gegeven om als zijn opvolger aan te wijzen Ernst Casimir

van na88au.

Willem Lodewijk werd als stadhouder van Drente aangesteld door 't landschap op 5 Januari 1593 en door de Staten-Generaal op 24 Augustus 1596; hij stierf op 31 Mei 1620.

45$. „Een liasse van brieven ende concepten van rescriptien „van ende aen Sijne Exc de prince van Oraniën, geteijckent „ „den heere Prince van Okaniën, stattholder"." — Brieven door Ridderschap en Eigenerfden en Drost en Gedeputeerden ontvangen van, en minuten van brieven door die colleges verzonden aan (den stadhouder) graaf Maurits van Nassau, prins van Oranje. 28 Maart 1(306 —1624 November 27.

I portefeuille (verbroken lias).

NB. Macrits was stadhouder van Drente over 10 Januari 1621—1625 Mei 23.

44. „Een liasse geteijckent „Sijne Genaede graeff Eernst „„van Nassau"." — Brieven door Ridderschap en Eigenerfden en Drost en Gedeputeerden ontvangen van, en minuten van brieven door die colleges verzonden aan (den stadhouder) graaf Ernst Casimir van Nassau. 17 April 1622 — 1631 Februari 19.

1 doos (verbroken lias).

NB. Hierbij een brief d.d. Oct. 1630, die niet geliasseerd is geweest. Zie de noot bij N°. 47.

Eknst Casimir was stadhouder van Drente over 25 Augustus 1625-1632 Juni 2.

45. Brief door Drost en Gedeputeerden ontvangen van, en minuten van brieven door dat college verzonden aan graaf Frederik Hendrik van Nassau. 9 Maart 1617, 22 Maart en 28 April 1627.

1 portefeuille (verbroken lias).

NB. De brieven van en aan den stadhouders, in de 3 voorgaande nummers vermeld, waren ieder afzonderlijk aan eene lias gehecht. De brieven van de volgende stadhouders en graven van Nassau zijn daarom afzonderlijk genoemd, hoewel ze misschien te zamen aan een lias hebben gehangen.

Vergelijk Inv. N°. 48.