is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en diens officieren en ruiters, klagende over wanbetaling hunner tractementen en soldijen.

Willem II was stadhouder van Drente over 27 Maart 1647

1650 November 6.

50. Brieven door Drost en Gedeputeerden ontvangen van, en minuten van brieven door dat college verzonden aan den stadhouder graaf Willem Frederik van Nassau. '23/13 Juli

1651-1664 f jj.

Juli 29

1 portefeuille.

iNB. Bij den brief dd. Juli 1651 zijn twee minuteele besluiten van Drost en Gedeputeerden aanwezig d.d. 16 en 19 Juli 1651, die misschien steeds bij den brief zijn bewaard geweest.

Willem ïrederik was stadhouder van Drente over 14 December 1650 —1664 October 31.

51. Brieven door Ridderschap en Eigenerfden en Drost en Gedeputeerden ontvangen van gravin Albertine van Nassau. 1 September

22 Augustus 167°-1690 Augustus 27.

1 omslag.

52. vMissiven van den heer stadtholder". — Brieven door Ridderschap en Eigenerfden en Drost en Gedeputeerden ontvangen van, en minuten van brieven door die colleges verzonden aan den stadhouder vorst Hendrik Casimir van Nassau. 6 Juni 1682—1696 Januari 9.

1 portefeuille.

NB. Een brief d.d. 24 Januari 1690 is gericht aan den landschapssecretaris en den landschrijver van Drente.

In Inv. ^°. 93 vindt ook minuten als in den tekst genoemd. Hendrik Casimir was stadhouder van Drente over 16 Januari 1675—1696 Maart 25.

53. Brieven door Ridderschap en Eigenerfden en Drost en Gedeputeerden ontvangen van, en minuten van brieven door die colleges verzonden aan Willem III, prins van Oranje. Nov. 1672-1692 Juli 17.

1 omslag.