is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

die colleges verzonden aan den erfstadhouder Willem V prins van Oranje. 17 Februari 1767-1794 September 29.

1 portefeuille.

NB. Na 't overlijden op 22 October 1751 van Willem IV ging 't stadhouderschap van Drente over op Willem V, toen nog minderjarig. Zie de noot bij Inv. N°. 56.

Willem V aanvaardde, na zijne meerderjarig-wording, op 8

Maart 1766 zelve de waardigheden aan zijn ambt van stadhouder

verbonden. In verband met een besluit van Ridderschap en

ïgenerfden d.d. 16 December 1765 gaven Drost en Gedeputeerden

hem eene commissie op 11 Februari 1766. Op 17 Januari 1795

vertrok Willem V naar Engeland en eindigde de stadhouderlijke regeering.

SS. Brieven door Ridderschap en Eigenerfden en Drost en Gedeputeerden ontvangen van, en minuten van brieven door die co! leges verzonden aan Chables prins van Nassau-Weilbubg. 22 April 1770—1787 Juni 12.

1 omslag.

NB. Slechts enkele brieven zijn aanwezig.

59. Brieven door Ridderschap en Eigenerfden en Drost en Gedeputeerden ontvangen van, en minute van een brief door D.

verzon<^en aan hertog Louis van Brunswijk. 26 Maart 1761-1763 Maart 26.

1 omslag.

60. Brief door Ridderschap en Eigenerfden ontvangen van ertog Carl Wilhelm Ferdinand van Brunswijk-Lunebubg ; met

vertaling. 20 October 1790.

1 omslag.

61. Brieven door Ridderschap en Eigenerfden en Drost en Gedeputeerden ontvangen van, en minuten van brieven door die colleges verzonden aan de Staten-Generaal, den Raad van State en de Gecommitteerden in de Generaliteitsrekenkamer. Januari 1601—1727 October 17.

4 doozen (verbroken liassen).

NB. In het begin der 17de eeuw was het gewoonte deze stukken te hasseeren. Na het overlijden van den landschapssecretaris Hubertos Weijkichman (1627) werd deze gewoonte prijs gegeven.