is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

105. Brieven ontvangen door den landschapssecretaris Mr. C. W. Ellents en minuten van brieven door hem verzonden. 2 Mei 1753—1783 Maart 2.

1 portefeuille.

106. Brieven ontvangen door den landschapsklerk (later secretaris) W. H. Hofstede. 9 Januari 1779—1780 Februari 15, 11 April 1784—1794 Mei 14.

1 portefeuille.

NB. W. H. Hofstede werd in 1784 landschapssecretaris en was vroeger klerk ter landschapssecretarie.

De brieven van vóór 1784 werden door hem in kwaliteit ontvangen.

107. Afschriften van en extracten uit resolutiën van Ridderschap en Eigenerfden over 17 Februari 1624 —1778 Maart 14.

1 portefeuille.

NB. Aanwezig zijn afschriften en extracten van resolutiën d. d. 1624, 1627, 1641, 1644, 1647, 1653, 1658, 1660, 1663,1664,1668, 1670, 1672, 1674, 1679, 1738, 1746, 1778. Verschillende extracten zijn gewaarmerkt en daarom in een afzonderlijken omslag bijeengevoegd.

Deze stukken zijn niet afgehaald of zijn wellicht gebruikt bij dossiers.

2. Notulen en brieven afkomstig van de Provisioneele Representanten, de Representanten en de Gecommitteerde Representanten.

11(7) Februari 1795—1798 Februari 20.

108. Publicatie uitgevaardigd door het Comité Revolutionair in 't landschap Drente. 7 Februari 1795.

1 stuk (gedrukt).

109. Minuteele notulen, met enkele bijlagen, van de Provisioneele Representanten. 11 Februari—13 April 1795.

1 portefeuille.

NB. Deze notulen zijn geregistreerd in het register genoemd in Inv. N°. 116 op fol. 2—133; fol. 1 is onbeschreven.

3