is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3. Notulen en brieven afkomstig van het Intermediair Administratief Bestuur van het voormalig gewest Drente 20 Februari 1798—1799 Maart 30.

135. Minuteele notulen van het Intermediair Administratief Bestuur, met bijlagen. 26 Februari 1798 — 1799 Maart 30.

6 portefeuilles.

NB Het is niet zeker, dat alle stukken, thans als bijlagen bijde notulen te vinden, indertijd daarbij zijn bewaard geweest. Een Van d® Stukken> waaromtrent twijfel bestaat, is daarom gelegd

T°r .TOfl8 6 P°rtefeuille- Opgemerkt moet worden, dat voor 6 Juli 1798 geene bijlagen bij de minuten gevonden worden. Van sommige latere stukken is het echter bewijsbaar, dat zij steeds bij de minuten werden bewaard.

13®. Register der notulen, met enkele bijlagen, van het Intermediair Administratief Bestuur. 20 Februari 1798-1799 Maart 30.

3 deelen.

Ï37. Brieven en stukken ingekomen bij het Intermediair Administratief Bestuur. 6 Maart 1798—1799 Maart 27.

2 portefeuilles.

NB Deze brieven en stukken zijn geregistreerd in het register vermeld in Inv. N°. 138.

Ontbreken de brieven en stukken, geregistreerd in deel 1 op

bladz. 1-62, 64-92, 100, 153,154,207,245,309-311,345—347-

en in deel 2 op bladz. 188, 189.

Register van brieven en stukken, ingekomen bii het ntermediair Administratief Bestuur. 6 Februari 1798—1799 Maart ZT.

2 deelen

NB. Het lste deel loopt tot 16 December 1798 ; doch blijkens

aanteekemngen daarin zijn een drietal brieven van 16 October,

en 2- November 1798 bij vergissing hier vergeten, en daarom geschreven voor in deel 2.