is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

142 Brieven en stukken, ingekomen bij het Intermediair Administratief Bestuur, niet geregistreerd in het register van ingekomen brieven vermeld onder N°. 138 3 October 1798—1799 Maart 28.

1 portefeuille.

NB. Aanwezig zijn :

a. brieven en stukken, behandeld in de notulen van het Intermediair Administratief Bestuur d.d. 3 October 1798—1799 Januari 22, 29 September 1798—1799 Januari 20;

NB. Hierbij misschien stukken van 2 dossiers:

«. opgaven van plaatselijke besturen aan het Intermediair Administratief Bestuur ingevolge zijne aanschrijving d.d. 3 December 1798 omtrent plaatsen voor het houden der grondvergaderingen ;

0. brieven betreffende een request van Habm ten Wolde te Meppel, December 1798.

b. stukken, niet behandeld in de notulen van het Intermediair Administratief Bestuur, Maart 1799.

NB Deze stakken bestaan uit een ontvangbewijs, met begeleidend schrijven d.d. 26 Maart 1799 van den secretaris bij het agentschap van de nationale opvoeding, voor toegezonden stukken betreffende „de voorziening van vroedmeesters en vroedvrouwen" • — en een request d.d. 28 Maart 1799 (met bylagen) van H. Benës op Hijkersmilde, daarbij vragende afrekening met Drente met betrekking tot zijn verschotten enz. voor den molen op Kloosterveen.

148. Minuten van brieven en stukken, uitgegaan van het Intermediair Administratief Bestuur, niet opgenomen in het register van uitgegane brieven vermeld onder N°. 140. 10 April 1798—1799 Januari 31.

1 omslag.

NB. Het laatste stuk bevat in dorso den titel: „Geprotocolleerde uitgaande brieven van 1798 en 1799"; het is echter niet geregistreerd in de brievenboeken noch in de notulen. Moet daaruit worden afgeleid, dat de niet-geregistreerde stukken werden bewaard bij de geregistreerde en men ze als niet der vermelding waardig beschouwde 'i