is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het Departementaal Bestuur van Overijsel d.d. 23 Augustus 1805 aan Drente afgestaan. 26 November 1802—1805 Juli 20.

1 portefeuille.

NB. Zekerheid omtrent het in den tekst als twijfelachtig aangegevene is niet verkregen. Eene splitsing tusschen beide hoofdsoorten is niet wel doenlijk, omdat veie stukken bij beide rubrieken kunnen worden geplaatst.

152 Notificatiën uitgevaardigd door de Commissie uit het Departementaal Bestuur van Overijsel tot de dagelijksche administratie der financiën in Drente. 11 Januari 1803—1805 April 16.

1 omslag.

6. Registers van brieven, afkomstig van verschillende besturen genoemd onder i—5 gezamenlijk.

153. „Prothocol van binnenlandsche brieven, angelegt den „23 January 1759 " — Register van brieven door Ridderschap en Eigenerfden, Drost en Gedeputeerden, de Provisioneele Representanten, de Representanten, de Gecommitteerde Representanten, het Intermediair Administratief Bestuur en de Commissie van Financie ontvangen van, en door die colleges verzonden aan colleges, ambtenaren en particulieren in Drente. 23 Januari 1759—1799 Juli 18.

2 deelen.

NB. Het lste deel is voorzien van een alphabetischen index, het tweede van eene (onvolledige) inhoudsopgave.

154. „Prothocol van Generaliteitsbrieven." — Register van brieven door Ridderschap en Eigenerfden, Drost en Gedeputeerden, de Provisioneele Representanten, de Representanten en de Gecommitteerde Representanten ontvangen van, en door die colleges verzonden aan de Staten-Generaal, den Raad van State, de Generaliteits-colleges, de Nationale Vergadering en het Comité tot de algemeene zaken van het bondgenootschap te lande. 13 Januari 1759—1796 October .. J).

3 deelen.

') De datum van deze uitgegane missive is niet ingevuld.