is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NB. Zie regest N°. 69.

De „copie op pergament" is verloren.

185 Landrecht van bisschop Fredxrik van Utrecht voor zijne onderzaten in 't land Drente. 16 September 1412.

1 charter.

NB. Zie regest N°. 77.

186. Dadingsbrief tusschen bisschop Rudolf van Utrecht en 't Dieverder dingspel over eene heffing voor den bisschop, de bevestiging der privileges en de rechtsvordering in 't dingspel. 15 April 1447.

1 stuk (chirograaf)

NB. Zie regest N°. 84.

187. Acte van bevestiging van de privileges van 't Dieverder dingspel door bisschop Rudolf van Utrecht onder toevoeging van bepalingen omtrent de rechtsvordering in 't dingspel. 15 April 1447.

1 charter.

NB. Zie regest N°. 85.

188. Acte de non praejudicando van de 3 Overrjselsche steden met betrekking tot de door Drente aan 't Oversticht verleende hulp tegen den hertog van Bourgondië. 26 Aug. 1456.

1 charter.

NB. Zie regest N°. 86.

189. Acte van bevestiging door bisschop David van Utrecht van de privileges van Drente. 14 Januari 1457.

1 charter.

NB. Zie regest N°. 87.

190. „Een vereeninge ofte confederatie tusschen de lantschap ^Drenthe ende Stellingewarff, gemaeckt int jaer 1461 Diensdach „nae St. Bonifacius dach, met drij uithangende segelen", omtrent de vervolging van geweldplegers, simpele doodslagers en schuldenaars.

1 charter.

NB. Zie regest N°. 88.

191. Verklaring van Johan graaf van Oldenburg omtrent den zoen tusschen Jacop Gaelkens en bisschop David van