is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NR. Volgens aanteekening van den landschapssecretaris Ellenth zijn deze stukken „bij de stukken rakende de limiten . . . . „geaeponeert, om te strekken in perpertuam rei memoriam."

d. Stukken betreffende geschillen tusschen Drente en Stad en Lande over de grensscheiding, of daarmede samenhangend.

NB. Zie omtrent de grens tusschen Drente en Westerwolde ook de kaart d.d. 1804 van L. Gkevijlink (Conc. Inv. Arch. Ambt. enz. N°. 125****).

290. Afschrift der scheidsrechterlijke uitspraak d.d. 1327 tusschen de buren van Weerdinge en het convent van Schildwolde, waarbij dit laatste wordt verplicht tot betaling van 16 Osnabrücker marken 'sjaars voor het genot van het stuk broekland in de Weerdinger marke van de brug over de Ruiten A in de richting der Mussel A tot de grens van de Weerdinger marke en 'thuis ter Haar. 1471.

1 charter.

NB. Het afschrift is ten behoeve der buren van Weerdinge gegeven door 't convent ter Apel, onder verklaring hen steeds met dit stuk te willen helpen. Het stuk is in dorso gemerkt D.

Zie regesten Nos. 39 en 89.

291. Stukken betreffende het geschil tusschen de markegenooten van Buinen en die van Ons(tw)ed(d)e over den eigendom van het broek tot aan de Westerwoldinger grenzen. 1550.

1 omslag.

NB. Zie regesten Nos. 115 en 116.

292. Getuigenverklaring omtrent de grensscheiding tusschen Valte en Onstwedde 17 Aug. 1564.

1 charter.

NB. In 't stuk wordt vermeld de scheidsrechterlijke uitspraak d.d. 1327 tusschen de buren van Weerdinge en het convent van Schildwolde (Inv. N°. 290).

Zie regest N°. 129.