is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

r

de grensgeschillen tusschen de beide gewesten bij Een en Zevenhuizen. 1796/7.

1 dossier.

^ Hierbij een minuteele brief van de Gecommitteerde Representanten aan de Nationale Vergadering, waarschijnlijk door de gecommitteerden opgesteld.

318. „ . . . kaarte, een gedeelte van Drenthe, door mij ge„maakt. Ectum Eext den 10 May 1797. A. Meursing".

1 kaart.

NB. De kaart vertoont de gronden in Drente en Westerwolde langs de Semslinie.

Bij brief van 13 Mei 1797 verzochten de Gecommitteerde Representanten aan de municipaliteit van Groningen om „de Semslinie „te doen oprojen en begruppen" en de onzekere punten door wederzijdsche gecommitteerden vast te stellen. Wellicht is de kaart voor dit doel vervaardigd.

31». Copie van een kaart d.d. b Sept. 1616 van „zekere „royinge tegen die lantschappe van Drenth, gelegen omtrent „'t klooster ter Apel". 5 Maart 1802.

1 kaart.

NB. De kaart geeft aan een gedeelte van de grens tusschen Drente en Westerwolde en een gedeelte van de grens tusschen Westerwolde met Drente en Munster.

De kopie werd vervaardigd door B. W. Cranssen, landmeter te Annerveensche-kanaal.

320. Copie van de kaart d.d. 20 November 1804 van de „gesustineerde marktscheiding van gecommitteerden der stad. „Groningen tegen de Drenthsche marktgenoten" (Valte, Exlo, Buinen, Drouwen, Gasselter-Nijeveen en Gasselter-Boerveen). 1804.

1 kaart.

NB. De kopie is vervaardigd op 21 November 1804 door M. A. Küytenbrouwer te 's Gravenhage.

321. Afschriften van stukken d.d. 1614—1749, betrekking hebbende op de geschillen tusschen Drente en Stad en Lande met de stad Groningen over de grensscheiding tusschen Drente en Westerwolde en het Oldambt. (17de en 18de eeuwen).

1 portefeuille.