is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NB. Voor in de eerste portefeuille liggen 2 losse titels, de eene „Ecclesiastica" en de andere „28. Acta synodi Drenthinse van „de jaren 1620, 1622, 1623, 1624, 1626, 1627, 1629, 1630, 1631, „1632, 1633, 1634, 1635, 1636, 1637, 1638, 1640, 1641, 1643, „1646, 1647, 1650, 1652, 1654, 1657, 1660, 1663, 1668, 1678, „1683, 1693. B".

Ontbreken de resolutiën van de jaren 1620 (deze bevinden zich aan de lias Ecclesiastica (Inv. N°. 26)), 1697, 1721, 1734—1739, 1753, 1759, 1760, 1766, 1769, 1781, 1784. Niet voorhanden die over 1793—1809. Die d.d. 1758 dragen in dorso de aanteekening „geregistreert."

In afschrift de resumtiën op de resolutiën van 1626, 1678, 1683, (1693?), 1725, 1728.—Niet geresumeerd namens den stadhouder de resolutiën van 1632, 1668 (wegens minderjarigheid van den stadhouder), 1678 (wegens afwezigheid van den stadhouder). — Niet geresumeerd door Ridderschap en Eigenerfden de resolutiën van 1754, 1757, 1758 en 1759. —Niet geteekend de resumtie der resolutiën van 1790. — De resolutiën der synodi contractae d.d. 5 Juli 1758 en 13 Februari 1759 zijn in dorso gemerkt 106 (doorgehaald), 53* en (van Magnin) 20 i.

Qravamina politica.

359. G-ravamina politica et mixta en (sedert 1730) opgaven der op vast-, dank- en bededagen door de predikanten gebruikte teksten, door de visitatoren ingezonden bij Drost en Gedeputeerden ; gedeeltelijk voorzien van aanteekeningen van den landschapssecretaris omtrent de door Drost en Gedeputeerden op het gerapporteerde genomen besluiten. 1634 — 1798.

1 portefeuille.

NB. Aanwezig zijn stukken van de jaren 1634, 1669, 1671, 1675, 1680, 1682, 1684, 1686, 1689, (1693?), 1695, 1697, 1699, 1701, 1705, 1707, 1709, 1713, 1715, 1717, 1719,1721,1723,1725, 1727, 1731, 1733, 1735, 1737, 1739, 1743, 1745,1747, 1749,1752, 1753, 1755, 1757, 1759, 1761, 1763, 1765, 1767, 1769, 1771,1775, 1777, 1779, 1783, 1785, 1787, 1789, 1791, 1793.

Van 1735 is geen rapport aanwezig, alleen eene opgave der teksten gebruikt in 1733—1735. De bijlagen A.—E. genoemd in het rapport d.d. 1747 ontbreken. Van 1751 is er geen rapport aanwezig ; wèl zijn voorhanden brieven der visitatoren d.d. 1752 omtrent de verbetering der in 1751 bevonden misbruiken en daarbij de opgave der teksten over 1750—1751. Bij het rapport