is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NB. Hierin stukken gemerkt: A, (B), C, D, dagteekenend d.d. 1600 en 1612. Bovendien is aanwezig een (gelijktijdig?) afschrift van een stuk d.d. 1605.

Uit den index op de rechtdagsresolutiën blijkt niet van een proces over deze zaak. Werd zij wellicht behandeld op de gewone vergadering van Drost en Gedeputeerden, waarvan de resolutiën gemist worden; of is het wellicht niet tot een proces gekomen?

Kerkbouw Anlo.

38©. Acte waarbij schulte, kerkvoogden en [ *)]

van 't kerspel Anlo restitutie beloven van het van Drost en Gedeputeerden voor het herstel van hun kerktoren ontvangen subsidie, wanneer de rekening daarvan te doen niet mocht worden goedgekeurd. 17 Sept. 1615.

1 stuk.

Kerkbouw Coevorden.

381 „Coevorder kerke".— „Verscheiden missiven en andere „papyren van weinich belangh".— Stukken betreffende de medewerking van Drost en Gedeputeerden tot het vinden der kosten voor den bouw eener nieuwe kerk te Coevorden. 1628, 1639, 1644.

1 bundel.

Kerkglazen.

382. Stukken betreffende de schenking of vernieuwing door Drost en Gedeputeerden van glazen in kerken te Havelte, Groningen (A-kerk) en Steenwijk (St. Clemens-kerk). 1615, 1687, 1725.

1 bundel.

Diaconieën.

383. „Colderveen ende Dinxterveen". — Stukken betreffende de medewerking van Drost en Gedeputeerden tot oplossing van het geschil tusschen Colderveen en Dingsterveen over de verdeeling tusschen beide plaatsen der voor de armen gecollecteerde gelden. 1739.

1 dossier.

NB. Het dossier schijnt niet volledig te zijn.

384. Stukken betreffende de medewerking van Ridderschap en Eigenerfden en Drost en Gedeputeerden tot oplossing van

') 't Stuk is defect.