is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van transport aan compagnieën, die uit Groningen door Drente naar Overijsel trekken. 1630.

1 dossier.

41©. Minuteele marschroutes, door Drost en Gedeputeerden vastgesteld voor door Drente trekkende troepen; met daarover gevoerde briefwisseling. 1630 — 1786.

1 pak.

XB. Aanwezig zijn marschroutes van de jaren 1630—1632, 1635—1637, 1701 — 1706, 1710, 1711, 1714, 1717, 1718, 1746, 1757, 1763, 1786.

Hierbij een omslag bevattende gelijksoortige stukken voor ruiterij over 1703 — 1705, indertijd blijkbaar afzonderlijk bewaard geweest, doch zonder dat eenige reden hiervoor blijkt.

411. Aanschrijvingen van Drost en Gedeputeerden aan schuiten tot het beschikbaar stellen van wagens voor het vervoer door Drente van soldaten uit Groningen. 1631.

1 omslag.

NB. Deze aanschrijvingen zijn door de schuiten voor gezien geteekend.

413. Stukken betreffende de medewerking van Drost en Gedeputeerden tot de inkwartiering van compagnieën, die uit Groningen door Drente zullen trekken. 1647.

1 omslag.

413. Marschroutes voor door Drente trekkende militairen, door Drost en Gedeputeerden opgemaakt en toegezonden aan schuiten en door dezen weder teruggezonden. 1701/4.

1 omslag.

414. „28 Maart 1747. Versoek'' (der Staten van Overijsel aan Drost en Gedeputeerden) nom het regiment van Schults „van Hagen binnen de landschap so lange te logeren, totdat de „Hanoversche troepes, in Overijssel opgehouden, plaats zullen „hebben gemaakt"; met minuteel antwoord. 1747.

1 dossier.

41®. Brieven door Ridderschap en Eigenerfden en Drost en Gedeputeerden ontvangen van den kwartiermeester-generaal, houdende kennisgeving, dat troepen Drente zullen passeeren, en